Show simple item record

dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof
dc.date.accessioned2015-05-25T09:25:30Z
dc.date.available2015-05-25T09:25:30Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationK. Firlej, Lokalizacja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w fazie transformacji, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Olsztyn 2009.pl_PL
dc.identifier.issn1508-3535
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6815
dc.descriptionPlease visit: http://krzysztoffirlej.pl/pl_PL
dc.description.abstractThe author presents the list of Polish food enterprises according to their economic effectiveness and the most important sources of comparative advantages in Ma³opolska region in 2007. The performed study was conducted to answer the question, does enterprises competitiveness depend on the effectiveness and wealth of the place where the enterprise is localized or on the development of the sector and the competitiveness within it. The results show that the admittance of Poland in the European Union has positively influenced the increasing level of local competitiveness of food enterprises, what can be seen in the lower production cost, greater production efficiency and the differentiation of products. The managers of those food enterprises were able to adjust their functioning to the new political and legal circumstances, and used them in order to stabilize the economic position of the food enterprises in the local market.en
dc.description.abstractPodjęto próbę przedstawienia sytuacji, w której znalazły się przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego w fazie transformacji polskiej gospodarki. Oceniono wpływ fazy przedakcesyjnej oraz przedstawiono źródła przewagi konkurencyjnej, a także ich lokalizacji po akcesji do Unii Europejskiej. Autor ocenił szanse i korzyści oraz problemy wynikające z zaistniałej sytuacji na przykładzie przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie małopolskim.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherStowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesupl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectfood industryen
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectlocalizationen
dc.subjectprzemysł spożywczypl_PL
dc.subjectkonkurencyjnośćpl_PL
dc.subjectlokalizacjapl_PL
dc.titleLokalizacja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w fazie transformacjipl_PL
dc.title.alternativeThe Localization of Food Enterprises in the Transformation Processen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonKrzysztof Firlej
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska