Show simple item record

dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof
dc.date.accessioned2015-05-25T09:32:12Z
dc.date.available2015-05-25T09:32:12Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.citationK. Firlej, Stan i możliwości rozwoju agroturystyki w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych, 2002.pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6817
dc.descriptionPlease visit: http://krzysztoffirlej.pl/pl_PL
dc.description.abstractAgroturystyka to jedna z najważniejszych sfer aktywności turystycznej na terenach wiejskich, która szerzej rozwinęła się w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, wykorzystując jako bazę noclegową wiejskie gospodarstwa rolne. Jej istota polega na organizowaniu pobytu turystów w gospodarstwie rolnym połączone z możliwością wyżywienia, współuczestniczenia w produkcji płodów rolnych, ich zakupem oraz spędzaniem wolnego czasu na łonie natury, który jest szczególnie korzystny dla osób mieszkających w wielkich miastach i aglomeracjach przemysłowych. Agroturystykę można zdefiniować jako formę wypoczynku odbywającego się na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, opartą o bazę noclegową i aktywności rekreacyjne związane z gospodarstwem rolnym lub równoważnym i jego otoczeniem (przyrodniczym, produkcyjnym i usługowym). Agroturystyka w swej istocie jest jednym z elementów wielofunkcyjnego rozwoju polskiej wsi. Agroturystyka wywodzi się z turystyki wiejskiej i zaliczana jest do grupy turystyki niekonwencjonalnej, czyli alternatywnej w stosunku do masowej turystyki. Jako rodzaj turystyki agroturystyka spełnia wiele funkcji, które powodują, że jest ona przedmiotem zainteresowania nie tylko sektora turystyki, ale również jest zauważalna w rolnictwie, polityce regionalnej, ochronie środowiska, w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznychpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectetnoturystykapl_PL
dc.subjectekoturystykapl_PL
dc.subjectturystyka wiejskapl_PL
dc.subjectagroturystykapl_PL
dc.titleStan i możliwości rozwoju agroturystyki w Polscepl_PL
dc.title.alternativeSituation and development opportunities of agro-tourism in Polandpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Jagiellońskipl_PL
dc.description.epersonKrzysztof Firlej
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska