Show simple item record

dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof
dc.contributor.authorRożek, Agnieszka
dc.date.accessioned2015-05-26T07:38:31Z
dc.date.available2015-05-26T07:38:31Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationK.Firlej, A.Rożek, Korzyści z klasteringu transgranicznego, jako innowacyjnej formy rozwoju usług turystycznych na obszarach przygranicznych Polski Południowo-Wschodniej, ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 891, Kraków 2012pl_PL
dc.identifier.issn1898-6447
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6826
dc.descriptionPlease visit: http://krzysztoffirlej.pl/; krzysztof.firlej@uek.krakow.plpl_PL
dc.description.abstractW artykule rozważaniom poddano zmiany społeczne i trendy gospodarcze istotnie wpływające na turystykę oraz dokonano analizy polityki w obszarze klasteringu, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Celem artykułu było określenie korzyści wynikających ze współpracy firm w ramach transgranicznego klastra turystycznego, opartego na szerokim zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Przeprowadzone rozważania pozwoliły na udzielenie odpowiedzi, jak klaster transgraniczny wykorzystujący w szerokim zakresie technologie ICT wpływa na poziom konkurencyjności i innowacyjności firm turystycznych wchodzących w jego struktury.pl_PL
dc.description.abstractSummary: The paper considers the social changes and economic trends that influence tourism in to a significant extent. An analysis on clustering in Poland and the European Union has been carried out. The aim of the article was to define the benefits derived from the cooperation of the firms operating within the transborder tourist cluster based on the wide application of information and communication technologies (ICT). The analysis has made it possible to the answer the question of how the transborder tourist cluster, which employs the wide application of these ICT technologies, influences the level of competitiveness and innovativeness of tourist firms that belong to the cluster.pl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectusługi turystycznepl_PL
dc.subjectkoncepcja klastrówpl_PL
dc.subjectklastrypl_PL
dc.subjectregion przygranicznypl_PL
dc.subjectwspółpraca regionów przygranicznychpl_PL
dc.subjecttourism servicespl_PL
dc.subjectcluster conceptionpl_PL
dc.subjectbusiness clusterpl_PL
dc.subjectborder areaspl_PL
dc.subjectregion cross-border cooperationpl_PL
dc.titleKorzyści z klasteringu transgranicznego, jako innowacyjnej formy rozwoju usług turystycznych na obszarach przygranicznych Polski Południowo-Wschodniejpl_PL
dc.title.alternativeThe Benefits of Transborder Clustering as an Innovative Form of Travel – Services Development on Border Areas of South-Eastern Polandpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonKrzysztof Firlej
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska