Show simple item record

dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof
dc.date.accessioned2015-05-26T18:17:58Z
dc.date.available2015-05-26T18:17:58Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationK.Firlej, Możliwości wykorzystania strategii konkurencji i marketingowych dla wzmacniania pozycji oraz potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw agrobiznesu, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T.6 z.2, Warszawa-Poznań-Puławy 2004pl_PL
dc.identifier.issn1508-3535
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6839
dc.descriptionPlease visit: http://krzysztoffirlej.pl/;pl_PL
dc.description.abstractW artykule podjęto problematykę możliwości rozwoju, wzmocnienia pozycji rynkowej i potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa agrobiznesu przy wykorzystaniu właściwie skonstruowanych strategii konkurencji i marketingowych. Możliwości zastosowania tych strategii przedstawiono na przykładzie firmy Hortex Holding S.A. i Sokołów S.A., gdzie właściwe działania i konsekwentna realizacja wyznaczonej w tym zakresie polityki sprawia, że firmy te są jednymi z najsilniejszych marek na polskim rynku.pl_PL
dc.description.abstractThe following article focuses on the possibilities of development and improvement of agribusiness companies’ position in the market and their competetive potential by means of properly designed competition and marketing strategies. The possibilities of the application of the above mentioned strategies are exemplified by Hortex Holding S.A. The appropriate measures taken and the consistent implementation of the company’s policy are held responsible for the company’s highest position on the Polish market. The article presents and evaluates the possibilities of putting in practice the strategies of differentation, financial management and concentration, as well as explores the relation between the strategies of competetiveness and the strategies of marketing.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherStowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesupl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectagrobiznespl_PL
dc.subjectrolnictwopl_PL
dc.subjectkonkurencyjnośćpl_PL
dc.subjectstrategiapl_PL
dc.subjectcompetetivenessen
dc.subjectstrategyen
dc.subjectagribusinessen
dc.subjectagricultureen
dc.titleMożliwości wykorzystania strategii konkurencji i marketingowych dla wzmacniania pozycji oraz potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw agrobiznesupl_PL
dc.title.alternativeThe Possiblities of the Application of Competition and Marketing Strategies for the Improvement of Companies’ Position and Competetive Potential in Agribusinessen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonKrzysztof Firlej
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska