Show simple item record

dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof
dc.contributor.authorBargieł, Aleksandra
dc.date.accessioned2015-05-26T18:30:34Z
dc.date.available2015-05-26T18:30:34Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationA, Bargieł, K.Firlej, Nowoczesne paradygmaty zarządzania jako element podnoszenia wartości spółek przemysłu spożywczego, ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 5(929), Kraków 2014, s.57-74pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6841
dc.descriptionPlease visit: http://krzysztoffirlej.pl/;pl_PL
dc.description.abstractW artykule poddano teoretycznym i analitycznym rozważaniom nowoczesne paradygmaty zarządzania, zakładając, że są one elementem kierunkującym funkcjonowanie spółek przemysłu spożywczego. W części teoretycznej zaprezentowano ewolucję i stan obecny paradygmatów zarządzania, które zbadano w aspekcie wykorzystania ich w procesie zarządzania spółkami przemysłu spożywczego. Sprawdzono, jak poszczególne paradygmaty zarządzania realizowane są w praktycznym procesie funkcjonowania spółek, zauważając, że właściwe ich wykorzystanie wpływa wymiernie na podnoszenie wartości firmy i zajmowanie przez nią coraz lepszej pozycji rynkowej. Analiza działań podejmowanych w tym obszarze potwierdziła, że badane spółki są mocno zainteresowane realizacją wszelkiego rodzaju działań skutecznie podnoszących ich wartość rynkową, śledzą na bieżąco badania naukowe, zachowania konkurencji i starają się przy ich pomocy realizować zamierzone cele.pl_PL
dc.description.abstractSummary: In the article modern paradigms of management are under theoretical and analytical consideration, assuming that they are the element of improving of functioning of food industry companies. Theoretical part presents evaluation and current state of paradigms of management. This paradigms are than collated in the aspect of its use in the process of managing food industry companies. Than individual paradigms of management are tested in terms of its fulfilment in the practical process of functioning of companies, noticing that its correct use has notable influences on rising the value of company and its increasing market position. The analysis of operations in this area confirmed that companies under investigation are highly interested in realization of all kinds of operations that effectively improve their market value, as well as they keep up with the scientific researches and rivals behavior. With the help of these they try to accomplish their goals.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowiepl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectspółki przemysłu spożywczegopl_PL
dc.subjectwspółczesne paradygmaty zarządzaniapl_PL
dc.subjectzarządzanie przedsiębiorstwamipl_PL
dc.subjectagribusinesspl_PL
dc.subjectagriculturepl_PL
dc.subjectcompany of the food industrypl_PL
dc.subjectcontemporary paradigms of managementpl_PL
dc.subjectbusiness managementpl_PL
dc.titleNowoczesne paradygmaty zarządzania jako element podnoszenia wartości spółek przemysłu spożywczegopl_PL
dc.title.alternativeModern management paradigms, as part of enhancing the value of food industry companiespl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonKrzysztof Firlej
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska