Show simple item record

dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof
dc.date.accessioned2015-05-26T19:26:26Z
dc.date.available2015-05-26T19:26:26Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationK.Firlej, Kwantytatywne determinanty konkurencyjności wybranych spółek surowcowych i paliwowych z indeksu WIG 20 [w:] Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji” (red.) J. Machaczka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7252-665-6
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6845
dc.descriptionPrzy spadającej dynamice rozwoju krajów Unii Europejskiej zachodzi konieczność poszukiwania nowych rynków zbytu w krajach Europy Wschodniej, które już niedługo mogą odgrywać znaczącą rolę na arenie międzynarodowej. Zwiększenie dotychczasowej dynamiki rozwoju prawie wszystkich branż przemysłowych wymaga wzmacniania wysiłku organizacyjnego i finansowego. Autorzy niniejszego opracowania przyjęli za cel przedstawienie najważniejszych kwantytatywnych determinant konkurencyjności spółek giełdowych. Do przeprowadzenia badań wykorzystane zostały sprawozdania i wyniki finansowe publikowane przez spółki należące do indeksu WIG – 20 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i zostały dokonane z wykorzystaniem analizy retrospektywnej. Próba została celowo dobrana, gdyż większość spółek należących do indeksu prowadzi swoją działalność na międzynarodowych rynkach, co wynika ze stałej internacjonalizacji i konieczności penetracji przez nie nowych rynków. Okresem badawczym objęta została początkowa faza pełnego członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, jako najbardziej sprzyjającą rozwojowi gospodarki polskiej w ostatnich latach. Najważniejsze determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw należących do indeksu WIG – 20 można podzielić na dwie grupy: pierwsza, tych o charakterze egzogenicznym, a druga – endogenicznym. Dla potrzeb niniejszego opracowania do determinant o charakterze egzogenicznym zaliczono: popyt na surowce i kształtowanie się ich cen na rynkach światowych, finansowanie i kredytowanie rozwoju. Determinanty endogeniczne to: aktualna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, stan i poziom kapitału ludzkiego, działalność inwestycyjna, struktura akcjonariatu przedsiębiorstw oraz stan wynagrodzeń.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowiepl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectsektor energetycznypl_PL
dc.subjectsektor paliwowypl_PL
dc.subjectspółki paliwowepl_PL
dc.subjectspółki surowcowepl_PL
dc.subjectwig 20pl_PL
dc.subjectkonkurencyjność spółekpl_PL
dc.subjectdziałalność inwestycyjna spółekpl_PL
dc.subjectwartość rynkowa przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectkapitał ludzkipl_PL
dc.subjectkapitał intelektualnypl_PL
dc.subjectceny surowcówpl_PL
dc.subjectpopyt surowcowypl_PL
dc.subjectfinansowanie i kredytowanie spółek giełdowychpl_PL
dc.subjectwskaźniki finansowe spółekpl_PL
dc.subjectsytuacja finansowa przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectstruktura akcjonariatu przedsiębiorstwpl_PL
dc.titleKwantytatywne determinanty konkurencyjności wybranych spółek surowcowych i paliwowych z indeksu WIG 20pl_PL
dc.title.alternativeDeterminanty konkurencyjności współczesnych organizacji” (red.) J. Machaczka,pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonKrzysztof Firlej
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska