Show simple item record

dc.contributor.authorNyzio, Arkadiusz
dc.date.accessioned2015-06-01T08:31:49Z
dc.date.available2015-06-01T08:31:49Z
dc.date.issued2015-09
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6853
dc.descriptionWersja robocza artykułu, który zostanie opublikowany w 2015 r. nakładem Instytutu Pamięci Narodowej.pl_PL
dc.description.abstractPo „wyborach kontraktowych” i „wojnie na górze” obóz solidarnościowy uległ defragmentacji. Jego liberalna część skupiła się w Unii Demokratycznej (UD), Kongresie Liberalno–Demokratycznym (KLD) i powstałej z połączenia obu partu Unii Wolności (UW). Część konserwatywno–narodowa pozostawała w rozsypce aż do powołania Akcji Wyborczej Solidarność (AWS). Pod egidą NSZZ „Solidarność”, obok samego związku, współpracę zawiązały m.in. Zjednoczenie Chrześcijańsko–Narodowe (ZChN), Konfederacja Polski Niepodległej (KPN), Porozumienie Centrum (PC) i Stronnictwo Konserwatywno–Ludowe (SKL). Obie części obozu posierpniowego, pomimo historycznych różnic i ideowych rozbieżności, były naturalnymi koalicjantami. Od momentu powstania Akcji, aż do jej rozwiązania w 2001 r., a w szczególności w okresie funkcjonowania rządu Jerzego Buzka, przedmiotem polemik pomiędzy nią a UW była kwestia podejścia do komunizmu i jego pozostałości nad Wisłą. Celem niniejszego artykułu jest opisanie specyfiki tego napięcia i zbadanie, na ile ta oś sporów była istotna. Badano zarówno warstwę dyskursywną (analiza treści), jak i instytucjonalną. Posłużono się metodami jakościowymi i strategią indukcyjną. Artykuł osadzony jest na gruncie szerszych rozważań dotyczących ciągłości i powtarzalności polskich sporów historycznych. Należy odczytywać go jako głos w dyskusji na temat sporu tożsamościowego w ramach obozu posierpniowego. Bazą źródłową artykułu są przede wszystkim materiały archiwalne AWS–u, UW i Sejmu RP oraz archiwalne wydania polskiej prasy.pl_PL
dc.publisherInstytut Pamięci Narodowejpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectpolska politykapl_PL
dc.subjecthistoria polityczna Polskipl_PL
dc.subjecthistoria Polskipl_PL
dc.subjectpolskie partiepl_PL
dc.subjectkomunizmpl_PL
dc.subjectpostkomunizmpl_PL
dc.titleKomunizm i postkomunizm jako przedmioty sporów pomiędzy Akcją Wyborczą Solidarność a Unią Wolności w latach 1996–2001pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Jagiellońskipl_PL
dc.description.epersonArkadiusz Nyzio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.