Show simple item record

dc.contributor.authorKuleta-Hulboj, Magdalena
dc.date.accessioned2015-06-05T16:36:54Z
dc.date.available2015-06-05T16:36:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKuleta-Hulboj, Magdalena. "Kilka uwag o heterogeniczności edukacji globalnej". Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 2015, vol. 18, nr 1, s. 67-80.pl_PL
dc.identifier.issn1505-8808
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6884
dc.description.abstractCelem artykułu jest analiza i dekonstrukcja pola problemowego określanego mianem "edukacji globalnej" oraz krytyczna refleksja nad jej podstawami teoretycznymi. W artykule wskazane zostały liczne dylematy teoretyczne związane z rozumieniem edukacji globalnej, jej teoretycznych założeń ontologicznych i epistemologicznych oraz pojęć nieodłącznie związanych z edukacją globalną, takich jak rozwój, kultura, globalne obywatelstwo, globalna edukacja obywatelska. Konkluzją artykułu jest twierdzenie o heterogeniczności edukacji globalnej, wyrastającej z odmiennych założeń teoretycznych, odmiennej tradycji edukacyjnej, ideologii i stawianych jej celów. This article contributes to the debates on global education. Its aim is to analyze the field of global education and to critically reflect upon its theoretical fundaments. This article indicates numerous conceptual and theoretical dilemmas concerning the field of global education, such as the notions of culture, development, global citizenship, global citizenship education. The article finishes with a conclusion about the heterogeneity of global education being the result of its different theoretical assumptions, pedagogical traditions, ideological beliefs and major goals being advocated for it.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższejpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectedukacja rozwojowapl_PL
dc.subjectdevelopment educationpl_PL
dc.subjectglobal citizenship educationpl_PL
dc.subjectglobal educationpl_PL
dc.subjectglobalna edukacja obywatelskapl_PL
dc.subjectedukacja globalnapl_PL
dc.titleKilka uwag o heterogeniczności edukacji globalnejpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogicznypl_PL
dc.description.epersonMagdalena Kuleta-Hulboj


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.