Show simple item record

dc.contributor.authorNazarczuk, Jarosław Michał
dc.date.accessioned2015-06-07T20:54:37Z
dc.date.available2015-06-07T20:54:37Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationNazarczuk, J. M. (2013), Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski. Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztynpl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7299-836-1
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6900
dc.description.abstractJednym z czynników różnicujących regiony jest zgromadzony na ich terenie potencjał rozwojowy, wyrażający pewien unikatowy zbiór zasobów, warunkujący osiągnięty poziom rozwoju oraz możliwości implikowania wzrostu i rozwoju gospodarczego w przyszłości. Dodatkowo, regiony opisują także zróżnicowane przemiany społeczno-gospodarcze, kierunki rozwoju, a także odmienna skala i struktura realizowanych inwestycji. Celem pracy była weryfikacja zależności pozostających między potencjałem rozwojowym a dynamiką i strukturą aktywności inwestycyjnej regionów Polski. Wyniki przeprowadzonych analiz doprowadziły do wniosku, zgodnie z którym potencjał rozwojowy posiada dodatni (i statystycznie istotny) wpływ na skalę aktywności inwestycyjnej regionów oraz oddziałuje na strukturę sektorową wydatkowanych nakładów inwestycyjnych. Kierunek oddziaływania potencjału w drugim przypadku był jednak uwarunkowany sektorem gospodarki, do którego alokowano nakłady. Ponadto, zaobserwowano statystycznie istotny wpływ potencjału rozwojowego na koncentrację przestrzenną podmiotów gospodarczych, także z udziałem kapitału zagranicznego. Zmiana warunków otoczenia w jakim funkcjonowały regiony, wywołana światowym kryzysem finansowym, skłoniła do prześledzenia regionalnego wymiaru skutków transmisji negatywnego szoku ekonomicznego do Polski. Spośród ogółu obszarów największe nasilenie negatywnych zjawisk (spadek PKB, aktywności inwestycyjnej) zaobserwowano w grupie „obszarów przemysłowych”, z kolei relatywnie najszybciej w 2009 r. wzrastały gospodarki „regionalnych ośrodków wzrostu” i „dużych ośrodków miejskich”. Syntetycznym wymiarem dokonanej analizy jest klasyfikacja województw i podregionów do trzech grup uwzględniających ich stopień wrażliwości na spowolnienie gospodarcze w 2009 r. oraz przyszłe szanse rozwojowe. Zamieszczone w pracy analizy umożliwiły poszerzenie dorobku naukowego w zakresie relacji między potencjałem rozwojowym a aktywnością inwestycyjną. Sformułowane wnioski i propozycje mogą wesprzeć prowadzoną politykę rozwoju.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiegopl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectrozwój regionalnypl_PL
dc.subjectzróżnicowanie regionalnepl_PL
dc.subjectatrakcyjność inwestycyjnapl_PL
dc.subjectkoncentracja inwestycjipl_PL
dc.subjectaktywność inwestycyjnapl_PL
dc.subjectinwestycjepl_PL
dc.subjectdywergencjapl_PL
dc.subjectkonwergencjapl_PL
dc.subjectstruktura inwestycjipl_PL
dc.subjectregionypl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectwzrost gospodarczypl_PL
dc.subjectpotencjał rozwojowypl_PL
dc.titlePotencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polskipl_PL
dc.title.alternativeRegional Growth Potential versus Investment Activity of Polish Regionspl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznychpl_PL
dc.description.epersonJarosław Michał Nazarczuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.