Show simple item record

dc.contributor.authorSkibska, Joanna
dc.date.accessioned2015-06-08T07:21:29Z
dc.date.available2015-06-08T07:21:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationJoanna Skibska: Nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej – świadomy wybór czy początek innej drogi zawodowej – komunikat z badań. [w:] D. Czajkowska-Ziobrowska, J. Wiśniewski red.: Obszary akademickiej wiedzy naukowej. Pedagogika społeczna. Tematy do dyskusji na XXI wiek. Wydawnictwo Akademickiego Instytutu Naukowo Wydawniczego ALTUS, Poznań 2012, s. 139-149.
dc.identifier.isbn978-83-934497-1-2
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6906
dc.description.abstractTekst został poświęcony nauczycielowi oraz jego pracy zawodowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na najistotniejsze kwestie, wśród których można wymienić: podmiotowość, autorytet, proces stawania się nauczycielem oraz etapy rozwoju zawodowego. W tekście przedstawiono różne podziały autorytetu oraz fazy tworzenia obrazu nauczyciela w świadomości dziecka. Omówiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów pedagogiki, dotyczącego decyzji o wyborze kierunku oraz drogi zawodowej.pl_PL
dc.description.abstractThis paper is devoted to a teacher and his career. It focuses on the most significant issues from which we can enumerate: the subjectivity, the authority, the process of becoming a teacher and the stages of the professional development. It demonstrates different divisions of the authority and the phases of creating the image of a teacher in the awareness of the child. It discusses the results of questionnaire survey carried out among the students of pedagogy which concerned the students” choice of the subject and professional road.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherAkademicki Instytut Naukowo-Wydawniczy ALTUS sp. z o.o.pl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectdroga zawodowa przyszłych nauczycielipl_PL
dc.subjectfazy tworzenia obrazu nauczyciela przez dzieckopl_PL
dc.subjectrodzaje autorytetówpl_PL
dc.subjectautorytet nauczycielapl_PL
dc.subjectnauczyciel edukacji wczesnoszkolnejpl_PL
dc.subjectnauczyciel przedszkolapl_PL
dc.subjecttypes of authoritiesen
dc.subjectteacher's authorityen
dc.subjectteacher of early-school educationen
dc.subjectteacher of a nursery schoolen
dc.titleNauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej - świadomy wybór czy początek innej drogi zawodowej - komunikat z badańpl_PL
dc.title.alternativeA teacher of the nursery school and the early-school education - a conscious choice or the beginning of other professional road - announcement fromof examinationsen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationAkademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białejpl_PL
dc.description.epersonMirosław Skibski


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.