Show simple item record

dc.contributor.authorSkibska, Joanna
dc.date.accessioned2015-06-08T07:26:27Z
dc.date.available2015-06-08T07:26:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationJoanna Skibska: Nowoczesne technologie multimedialne w edukacji dziecka w młodszym wieku szkolnym. [w:] D. Morańska, K. Wójcik, red., Multimedialny wymiar edukacji. Wydawnictwo Naukowe WSB, Dąbrowa Górnicza 2014, s. 379-390.
dc.identifier.isbn978-83-62897-53-7
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6909
dc.description.abstractTekst przedstawia interpretację pojęć dotyczących multimediów i technologii informacyjnej. Odwołuje się do koncepcji wielostronnego uczenia się, opartej na różnorodnych aktywnościach człowieka i jej korelacji z kształceniem multimedialnym. Przedstawia i charakteryzuje miejsce multimediów w edukacji małego dziecka, z uwzględnieniem procesu dydaktycznego oraz działalności diagnostyczno-terapeutycznej. Wskazuje również te przestrzenie życia jednostki, które z powodu określonych deficytów rozwojowych były dla niej niedostępne, a dzięki komputeryzacji i upowszechnieniu Internetu pozwoliły na otwarcie drzwi do świata informacji i komunikacji.pl_PL
dc.description.abstractThe text demonstrates the interpretation of the notions concerning multimedia and information technology. It refers to the concept of multilateral learning based upon diversity of the human activities and its correlation with the multimedia education. It shows and characterizes the place of the multimedia in the education of a small child including the teaching process and diagnostic-therapy activity. Besides, it indicates these spaces of the life of the unit which were inaccessible for it because of the specific developmental deficits and owing to computerizations and spreading the internet, they could open the doors to the world of information and communication.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczejpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectasymetria mózgowapl_PL
dc.subjectwielostronne uczenie siępl_PL
dc.subjectkształcenie multimedialnepl_PL
dc.subjectmultimediapl_PL
dc.subjecttechnologia informacyjnapl_PL
dc.subjectbrain asymmetrypl_PL
dc.subjectmultilateral learningpl_PL
dc.subjectmultimedia educationpl_PL
dc.subjectmultimediapl_PL
dc.subjectinformation technologypl_PL
dc.titleNowoczesne technologie multimedialne w edukacji dziecka w młodszym wieku szkolnympl_PL
dc.title.alternativeModern multimedia technologies in their child's education at early school agepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationAkademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białejpl_PL
dc.description.epersonMirosław Skibski


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.