Show simple item record

dc.contributor.authorGackowski, Tomasz
dc.contributor.authorBrylska, Karolina
dc.contributor.authorWasilewski, Jacek
dc.date.accessioned2015-06-18T07:54:51Z
dc.date.available2015-06-18T07:54:51Z
dc.date.issued2014-12-01
dc.identifier.citationBrylska, K, Gackowski T., Wasilewski, J., Marsz „Obudź się, Polsko!” w relacjach polskich stacji telewizyjnych. Część II: Wieczorne serwisy informacyjne , "Zeszyty Prasoznawcze", 2014, t. 59, nr 4 (220), s. 809-830.pl_PL
dc.identifier.issn0555-0025
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6991
dc.descriptionArtykuł prezentuje wyniki badania, poświęconego sposobowi relacjonowania marszu „Obudź się Polsko” (Warszawa, 29.09.2012 r.) w programach informacyjnych TVP INFO, TVP 1, TVP 2, TVN24, POLSAT NEWS i TV TRWAM w godzinach od 8.00 do 24.00. W niniejszym tekście omówiono wyniki analiz zawartości głównych wydań serwisów informacyjnych („Wydarzenia” Polsat, „Fakty” TVN, „Panorama” TVP2, „Wiadomości” TVP1, „Informacje” TV Trwam), nadawanych w godzinach 19.00–22.00 w dniu poprzedzającym wydarzenie oraz z dnia, w którym wydarzenie miało miejsce, a także z dnia po wydarzeniu (28-30 września 2012 r.). Zebrany materiał analizowano w kilku aspektach. Wskazywano stosowane ramy interpretacyjne, rozpiętość proponowanych kontekstów, zakładane grupy odbiorców, obiektywizm i subiektywizm opinii, a także normatywność i dydaktyzm w informacji. Artykuł stanowi drugą część raportu badawczego – część pierwsza, omawiająca metodologię badania oraz wnioski z analiz relacji ciągłych, emitowanych na antenach stacji informacyjnych została opublikowana w poprzednim numerze „Zeszytów Prasoznawczych”. Oba teksty należy traktować komplementarnie – z tego też powodu dyskusja umieszczona na zakończenie niniejszego tekstu odnosi się do całego badania.pl_PL
dc.description.abstractThe article presents the results of a study devoted to the methods and manners of covering the march "Wake up Poland (Obudź się Polsko)" (held in Warsaw on 29.09.2012) in the Polish TV news programs. The research has covered the major evening news ("Wydarzenia" Polsat, "Fakty" TVN, "Panorama" TVP 2, "Wiadomości" TVP1, "Informacje" TV Trwam) on the day preceding the event, then the date on which the event occurred place, and the day after the event (28-30 September 201). The collected material was analyzed in several aspects. The authors has pointed out the used interpretive frames, the diversity of the proposed contexts, the established audiences, objectivity and subjectivity of opinions, and normativity and didacticism present in informations. The article is the second part of the research report - part one, discussing the methodology of the study and the conclusions from the analysis of the live coverage, has been published in the previous issue of "Studia Prasoznawcze". Both texts should be considered complementary - for this reason the discussion placed at the end of this text refers to the entire study.pl_PL
dc.description.sponsorshipKrajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Polish National Broadcasting Council)pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiegopl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectqualitative analysisen
dc.subjectcontent analysisen
dc.subjectlive coverageen
dc.subjectnews coverageen
dc.subjecttv newsen
dc.titleMarsz „Obudź się, Polsko!” w relacjach polskich stacji telewizyjnych. część II : wieczorne serwisy informacyjnepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawskipl_PL
dc.description.epersonTOMASZ Gackowski
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska