Show simple item record

dc.contributor.authorDomagała, Marcin
dc.contributor.authorPotocki, Robert
dc.date.accessioned2015-06-22T09:58:12Z
dc.date.available2015-06-22T09:58:12Z
dc.date.issued2015-06-20
dc.identifier.citationDomagala M., Potocki R. (red. nauk.), Formatowanie Ukrainy. Antologia publikacji portalu „Geopolityka.org”, t. 1. W cieniu Euromajdanu (21 XI 2013 – 27 VI 2014), Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Warszawa 2015.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-64125-04-1
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7023
dc.description.abstractPrezentowany zbiór Formatowanie Ukrainy. Antologia publikacji portalu „Geopolityka.org” (tom I) obejmuje okres między 21 listopada 2013 roku (początek protestów na kijowskim Majdanie Niepodległości) a 27 czerwca 2014 roku (podpisaniem przez Ukrainę części ekonomicznej układu stowarzyszeniowego z Unią Europejską). Całość zamieszczonych w nim tekstów podzielono na cztery podstawowe grupy tematyczne: 1. Rewolucja Godności? – głównie są tu zamieszczone materiały odnoszące się do rewolucji ukraińskiej, która zakończyła się „przewrotem państwowym” w lutym 2014 roku; 2. Implementacja postrewolucyjna – ukazuje kryzys polityczny, który do-tknął Ukrainę po przejściu władzy przez „rewolucjonistów”, secesję Krymu i wybuch Ruskiej Wiosny. Całość dopełnia w tym przypadku obserwacja procesu wyborczego oraz dylematy prezydenta Petra Poroszenki; 3. Pozycjonowanie geopolityczne – skupia się przede wszystkim na zaprezentowaniu „wielkiej gry na eurazjatyckiej szachownicy”, jako toczyła się pomiędzy poszczególnymi wielkimi ośrodkami siły (FR, UE, USA i ChRL) w kontekście kryzysu ukraińskiego (2013-1014); 4. Stosunki polsko-ukraińskie – tu punktem odniesienia jest polskie postrzeganie rewolucyjnych wydarzeń, których interpretacja niejednokrotnie umykała mediom „głównego nurtu”, które kierowały głównie romantyzmem politycznym. Antologię dopełnia aneks, zawierający swego rodzaju autorską kronikę informacyjną EuroMajdanu oraz indeks autorski. Wewnątrz poszczególnych działów zastosowano z kolei konstrukcję chronologiczną, aby czy-telnik mógł się zorientować, jakie wątki – w określonym przedziale czasowym – gościły na łamach e-dziennika „Geopolityka.org”.pl_PL
dc.description.sponsorshipStowarzyszenie Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznychpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherEuropejskie Centrum Analiz Geopolitycznychpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectRuska Wiosnapl_PL
dc.subjectKrympl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectRosjapl_PL
dc.subjectKijówpl_PL
dc.subjectrewolucjapl_PL
dc.subjectEuromajdanpl_PL
dc.subjectUkrainapl_PL
dc.titleFormatowanie Ukrainy. Antologia publikacji portalu „Geopolityka.org”, t. 1. W cieniu Euromajdanu (21 XI 2013 – 27 VI 2014)pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/otherpl_PL
dc.contributor.organizationEuropejskie Centrum Analiz Geopolitycznychpl
dc.description.epersonMarcin Domagała
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska