Show simple item record

dc.contributor.authorBurgoński, Piotr
dc.date.accessioned2015-06-29T13:08:36Z
dc.date.available2015-06-29T13:08:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7077
dc.description.abstractW katolickiej nauce społecznej naród jest ujmowany jako społeczność ludzką połączoną więzią kulturową. Charakter tej więzi czyni z narodu wspólnotę duchową. Treścią tak rozumianej więzi jest wzajemna miłość członków wspólnoty narodowej. Istnienie narodu postrzegane jest jako zjawisko naturalne, co więcej, konieczne z prawa natury. Bez narodu nie jest bowiem możliwy duchowy rozwój człowieka. Naród jako wspólnota osób jest podmiotem określonego zachowania i działania. Podmiotowość narodu stanowi podstawę jego praw. Katolicka nauka społeczna wskazuje na obowiązek patriotyzmu, który stanowi wyraz sprawiedliwości i miłości, odrzuca natomiast nacjonalizm, ponieważ niejednokrotnie oznacza on kult własnego narodu oraz nakazuje pogardę dla innych narodów i kultur.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherStudia Gdańskiepl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectkatolicka nauka społecznapl_PL
dc.subjectkulturapl_PL
dc.subjectprawa narodówpl_PL
dc.subjectpatriotyzmpl_PL
dc.subjectnacjonalizmpl_PL
dc.subjectnaródpl_PL
dc.titleKoncepcja narodu w ujęciu katolickiej nauki społecznejpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiepl_PL
dc.description.epersonPiotr Burgoński
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska