Show simple item record

dc.contributor.authorBurgoński, Piotr
dc.date.accessioned2015-06-29T13:15:49Z
dc.date.available2015-06-29T13:15:49Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7080
dc.description.abstractW latach 1982-1984 podczas comiesięcznych mszy świętych w intencji ojczyzny ks. Jerzy Popiełuszko wygłosił kilkadziesiąt kazań, w których podjął próbę refleksji nad aktualnymi problemami życia społecznego. Włączył się w ten sposób w społecznie zaangażowany nurt polskiego kaznodziejstwa, mający w naszym kraju kilkusetletnią historię. Podobnie jak najbardziej prominentni przedstawiciele tej tradycji, ks. Jerzy Popiełuszko wielokrotnie odwoływał się do takich kategorii jak naród, ojczyzna, patriotyzm. Powstaje pytanie o znaczenie, jakie nadawał on tym terminom. Szczególny bowiem był kontekst polityczno-społeczny jego działalności duszpasterskiej i aktywności kaznodziejskiej w omawianym okresie. Chodzi tutaj o boleśnie odczuwane przez polskie społeczeństwo ograniczenie swobód obywatelskich i represje, którym zostało ono poddane w związku z wprowadzeniem stanu wojennego na początku lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Wydawałoby się, że sytuacja zniewolenia polskiego społeczeństwa powinna skłaniać ówczesnych kaznodziejów do odwołania się do pojęć w znaczeniach, jakie im przypisywano w podobnej sytuacji w relatywnie bliskiej przeszłości, czyli z okresu zaborów i hitlerowskiej okupacji. Tym bardziej, że ukształtowane przez dziewiętnastowieczną oraz pierwszej połowy dwudziestego wieku literaturę koncepcje narodu, ojczyzny i patriotyzmu, m.in. dzięki lekturom szkolnym, były wciąż żywe w społecznej świadomości. Jednakże ks. Jerzy Popiełuszko z tradycyjnych wzorców patriotyzmu zapożyczył tylko niektóre elementy. Dzięki tej selektywności prezentowana w jego kazaniach z lat 1982-84 koncepcja patriotyzmu jest na swój sposób oryginalna. Próba jej opisania pozwoli nie tylko poznać przekonania ks. Jerzego Popiełuszki, lecz także lepiej zrozumieć, że patriotyzm stanowi doświadczenie twórcze, które jednak nie musi zrywać związków z dziedzictwem przeszłości, oraz uświadomić, jak kontekst społeczny może wpływać i kształtować treść tego pojęcia.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPapieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Collegium Joanneum
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectnauczanie społeczne Kościołapl_PL
dc.subjectJerzy Popiełuszkopl_PL
dc.subjectkomunizmpl_PL
dc.subjectojczyznapl_PL
dc.subjectnaródpl_PL
dc.subjectpatriotyzmpl_PL
dc.titlePolski patriotyzm w dobie komunizmu. Koncepcja patriotyzmu w nauczaniu księdza Jerzego Popiełuszkipl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiepl_PL
dc.description.epersonPiotr Burgoński
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska