Show simple item record

dc.contributor.authorCebulak, Tomasz
dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof
dc.contributor.authorJuchniewicz, Małgorzata
dc.contributor.authorRowiński, Janusz
dc.contributor.authorSzczepaniak, Iwona
dc.contributor.authorWiatrak, Andrzej Piotr
dc.date.accessioned2015-07-24T19:27:54Z
dc.date.available2015-07-24T19:27:54Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-83-60798-79-9
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7313
dc.description.abstractRozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w dobie pełnego członkostwa Polski w strukturach rynku rolnego Unii Europejskiej muszą być podparte celowo skonstruowaną metodyką programowania. Powinna ona zawierać w swoich analizach studia prospektywne, w których na pierwszy plan wysuwane są scenariusze rozwoju scalające próbę określenia przyszłych warunków ograniczających zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Analiza stanu funkcjonowania przemysłu (aktualnego status quo) jest fazą wstępną do rozpoznania możliwej egzystencji w przyszłości oraz zastosowania przekształceń restrukturyzacyjnych umożliwiających bezproblemową adaptację do warunków kreowanych przez rynek. Opracowanie scenariuszy wskaże możliwości w zakresie osiągania korzyści ekonomicznych oraz ograniczania strat i kosztów. W celu przeprowadzenia analizy poziomu rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spo- żywczego, sporządzono listę kryteriów typologicznych opisujących następujące czynniki makrootoczenia i mikrootoczenia, warunkujące konkurencyjność tych przedsiębiorstw. W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badań na temat wpływu otoczenia zewnętrznego na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Badania zostały przeprowadzone w pięciu największych branżach przemysłu spo- żywczego, do których zaliczono: branżę owocowo-warzywną, mięsną, mleczarską, zbożową i cukierniczą. Za pomocą analizy scenariuszowej dla każdej z branż wykonano badanie czynników i trendów w analizie scenariuszowej makro- i mikrootoczenia przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Na tej podstawie zostały sporządzone wykresy burzliwości makro- i mikrootoczenia dla wszystkich branż na 2008 rok. W ten sposób pokazano, które z czynników otoczenia wpływać będą znacząco na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w 2008 roku w omawianych branżach, które będą je stabilizować, a które z nich nie będą miały na to większego wpływu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczypl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectdiagnoza rozwoju przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectkorzyści konkurencyjne w agrobiznesiepl_PL
dc.subjectendogeniczne determinanty rozwojupl_PL
dc.subjectmetody scenariuszowepl_PL
dc.subjectgospodarka rynkowapl_PL
dc.subjectaspekty strategiczne rozwojupl_PL
dc.subjectmiędzynarodowe strategie rozwojupl_PL
dc.subjectcele strategicznepl_PL
dc.subjectstrategie rozwoju przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectCAPpl_PL
dc.subjectwspólna polityka rolnapl_PL
dc.subjectgospodarka rynkowapl_PL
dc.subjectprogramowanie rozwoju agrobiznesupl_PL
dc.subjectuwarunkowania organizacyjnepl_PL
dc.subjectklasyfikacja jakościowa firmpl_PL
dc.subjectanaliza dynamicznapl_PL
dc.subjectanaliza przestrzennapl_PL
dc.subjectanaliza porównawczapl_PL
dc.subjectprofil ekonomiczny przemysłu rolno-spożywczegopl_PL
dc.subjectGPW w Warszawiepl_PL
dc.subjectkapitał ludzkipl_PL
dc.subjectkoniunktura rolnapl_PL
dc.subjectrolnictwopl_PL
dc.subjectceny surowców rolnychpl_PL
dc.subjectłańcuch żywnościowypl_PL
dc.subjectogniwa agrobiznesupl_PL
dc.subjectdziały agrobiznesupl_PL
dc.subjectinstytucjonalne uwarunkowania konkurencyjnościpl_PL
dc.subjectsystem gospodarki żywnościowejpl_PL
dc.subjectmetody i techniki badawcze sektora agrobiznesupl_PL
dc.subjectbadania diagnostycznepl_PL
dc.subjectdeterminanty rozwojupl_PL
dc.subjectewolucja sektora agrobiznesupl_PL
dc.subjectuwarunkowania rozwojupl_PL
dc.subjectczynniki rozwojupl_PL
dc.subjectprzemysł spożywczypl_PL
dc.subjectrozwój przemysłupl_PL
dc.subjectgospodarka oparta na wiedzypl_PL
dc.subjectsektor rolno-spożywczypl_PL
dc.subjectagrobiznespl_PL
dc.subjectdiagnosis of business developmenten
dc.subjectcompetitive advantages in agribusinessen
dc.subjectendogenous determinants of developmenten
dc.subjectscenario methodsen
dc.subjectmarket economyen
dc.subjectstrategic aspects of developmenten
dc.subjectinternational development strategiespl_PL
dc.subjectstrategic objectivesen
dc.subjectCAPen
dc.subjectcommon agricultural policyen
dc.subjectagribusiness development programmingen
dc.subjectorganizational conditionsen
dc.subjectclassification of quality companiesen
dc.subjectdynamic analysisen
dc.subjectspatial analysisen
dc.subjectcomparative analysisen
dc.subjecteconomic profile of agri-food industryen
dc.subjectWarsaw Stock Exchangeen
dc.subjecthuman capitalen
dc.subjectagricultural prosperityen
dc.subjectagricultureen
dc.subjectagricultural commodity pricesen
dc.subjectfood chainen
dc.subjectagribusiness cellsen
dc.subjectdepartments of agribusinessen
dc.subjectinstitutional determinants of competitivenessen
dc.subjectdeterminants of developmenten
dc.subjectevolution of agribusiness sectoren
dc.subjectgrowth factorsen
dc.subjectfood industryen
dc.subjectdevelopment of industryen
dc.subjectknowledge-based economyen
dc.subjectagri-food sectoren
dc.subjectagribusinessenL
dc.titleWybrane aspekty konkurencyjności polskich producentów żywnościpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Rzeszowskipl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniepl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczypl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Warszawskipl_PL
dc.description.epersonKrzysztof Firlej
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska