Show simple item record

dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof
dc.date.accessioned2015-07-26T19:27:30Z
dc.date.available2015-07-26T19:27:30Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationK. Firlej, Determinanty doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstw spółdzielczych w warunkach gospodarki rynkowej, [w:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej, Akademia Górniczo – Hutnicza. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, Kraków 2006, s. 259-268pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7321
dc.descriptionPlease visit: www.krzysztoffirlej.plpl_PL
dc.description.abstractDeterminants of improving cooperative management systems in a free markets economy Cooperative ownership has been functioning in a free market economy since 19th century. According to cooperative law, cooperative enterprises are not only supposed to bring profit to their members but also fulfill their needs. Managing a cooperative enterprise is to abide by its institutional and functional regulations. Institutional regulations are executed by a group of people whose role is to determine the management systems of a cooperative enterprise. These are the managers including the master and the president of the board, who make decisions on management systems in a cooperative enterprise. Functional regulations concern activities involving labour management, which are indispensable for a cooperative to fulfill its tasks such as organization, planning and control. Nowadays the main emphasis in a cooperative enterprise is put on professional management, controlling and marketing, which, in turn, is the contents of the following paper.en
dc.description.abstractW warunkach gospodarki rynkowej spotykamy się z formą własności spółdzielczej, która posiada bardzo długą tradycję sięgającą połowy XIX wieku. W myśl aktualnie obowiązującego prawa spółdzielczego spółdzielnie muszą zapewnić nie tylko zysk, lecz zaspokoić potrzeby swoich członków. Praktyczna realizacja zarządzania spółdzielnią polega na spełnianiu jego założeń instytucjonalnych i funkcjonalnych. Założenia instytucjonalne są spełniane przez grupę osób, która ma za zadanie organizację funkcji zarządzania i kierowania. Są to menedżerowie, którzy jako przełożeni począwszy od mistrza, a skończywszy na prezesie zarządu podejmują decyzje w zakresie zarządzania spółdzielnią. Założenia funkcjonalne polegają natomiast na realizacji tych działań, które służą kierowaniu procesem pracy i są niezbędne do wykonania zadań przedsiębiorstwa. Są to czynności dotyczące organizacji, planowania i kontroli w spółdzielni. Obecnie szczególnie ważne role odgrywają w nich: profesjonalny menedżeryzm, controlling i marketing, co jest treścią przedmiotowych rozważań w artykule.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherAkademia Górniczo – Hutnicza. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktycznepl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectgospodarka rynkowapl_PL
dc.subjectintegracja europejskapl_PL
dc.subjectprofesjonalizacja zarządzaniapl_PL
dc.subjectdoskonalenie systemów zarzadzaniapl_PL
dc.subjectewolucja spółdzielnipl_PL
dc.subjectzarządzanie spółdzielniąpl_PL
dc.subjectruch spółdzielczypl_PL
dc.subjectprawo spółdzielczepl_PL
dc.subjectwłasność spółdzielczapl_PL
dc.subjectsystemy zarządzaniapl_PL
dc.subjectmarket economypl_PL
dc.subjectEuropean integrationpl_PL
dc.subjectprofessionalisation of managementpl_PL
dc.subjectimprovement of management systemspl_PL
dc.subjectevolution of cooperativespl_PL
dc.subjectcooperative managementpl_PL
dc.subjectcooperative movementpl_PL
dc.subjectlaw on cooperativespl_PL
dc.subjectownership cooperativepl_PL
dc.subjectmanagementpl_PL
dc.subjectaspekty strategiczne rozwojupl_PL
dc.subjectmiędzynarodowe strategie rozwojupl_PL
dc.subjectcele strategicznepl_PL
dc.subjectstrategie rozwoju przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectstrategic aspects of developmentpl_PL
dc.subjectinternational development strategiespl_PL
dc.subjectstrategic objectivespl_PL
dc.subjectdevelopment strategies of enterprisespl_PL
dc.titleDeterminanty doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstw spółdzielczych w warunkach gospodarki rynkowejpl_PL
dc.title.alternativeDeterminants of improving cooperative management systems in a free markets economypl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonKrzysztof Firlej
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska