Show simple item record

dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof
dc.date.accessioned2015-07-28T09:22:00Z
dc.date.available2015-07-28T09:22:00Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationK.Firlej, Ograniczenia prawne rozwoju działań przedsiębiorczych w kontekście integracji z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 671, Kraków 2005, s. 63-72pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7334
dc.descriptionPlease visit: www.krzysztoffirlej.plpl_PL
dc.description.abstractW artykule poruszono problematykę przedsiębiorczości w Polsce i państwach Unii Europejskiej. W sposób syntetyczny przedstawiono uwarunkowania polityczne międzynarodowej wymiany gospodarczej w Unii Europejskiej. Następnie nakreślono sposoby prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudnianie pracowników na terytorium Unii Europejskiej. Przepisy te umożliwiają właściwe ustosunkowanie się do nich oraz znalezienie form ich stosowania na terytorium Polski, gdy Polska stanie się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.pl_PL
dc.description.abstractThe article features the issues of entrepreneurship in Poland and the European Union, one of which is the political aspect of the international economic exchange within the EU presented in a synthetical way. Simultanuously, the article shows the methods of conducting business activity and empoying workers in the EU. The clarity of the regulations facilitates the assumption of the appropriate attitude towards them and allow for their implementation in Poland after the country becomes a full-fledged member of the EU. Please visit: www.krzysztoffirlej.plen
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherAkademia Ekonomiczna w Krakowiepl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectprzedsiębiorczośćpl_PL
dc.subjectinnowacyjnośćpl_PL
dc.subjectentrepreneurshippl_PL
dc.subjectinnovationpl_PL
dc.subjectanaliza konkurencjipl_PL
dc.subjectczynniki konkurencyjnepl_PL
dc.subjectprzewagi konkurencyjnepl_PL
dc.subjectwarunki ekonomicznepl_PL
dc.subjectcompetitive analysispl_PL
dc.subjectcompetitive factorspl_PL
dc.subjectcompetitive advantagespl_PL
dc.subjecteconomic conditionspl_PL
dc.subjectwieśpl_PL
dc.subjectrolnictwopl_PL
dc.subjectrozwój społecznypl_PL
dc.subjectrozwój gospodarczypl_PL
dc.subjectvillagepl_PL
dc.subjectagriculturepl_PL
dc.subjectsocial developmentpl_PL
dc.subjecteconomic developmentpl_PL
dc.subjectforecastingpl_PL
dc.subjectglobalizacjapl_PL
dc.subjectintegracja europejskapl_PL
dc.subjectograniczenia prawnepl_PL
dc.subjectprawopl_PL
dc.subjectdiagnoza rozwoju przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectglobalizationpl_PL
dc.subjectlegal restrictionspl_PL
dc.subjectlawpl_PL
dc.titleOgraniczenia prawne rozwoju działań przedsiębiorczych w kontekście integracji z Unią Europejskąpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonKrzysztof Firlej
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska