Show simple item record

dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof
dc.date.accessioned2015-07-29T11:35:04Z
dc.date.available2015-07-29T11:35:04Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationK.Firlej, Rola i możliwości rozwoju wiejskich gospodarstw rodzinnych jako jednostek organizacyjnych polskiego agrobiznesu, [w:] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Prace Naukowe Nr 33, Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004, s. 535-545.pl_PL
dc.identifier.isbn83-7244-464-1
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7347
dc.descriptionPlease visit: www.krzysztoffirlej.plpl_PL
dc.description.abstractW przedstawionym artykule autor określił rolę i możliwości wiejskich gospodarstw rodzinnych jako jednych z najważniejszych jednostek organizacyjnych polskiego agrobiznesu. Na wstępie scharakteryzowano rolników posiadających indywidualne gospodarstwa rodzinne w Polsce, którzy są nastawieni na niewielką skalę produkcji, co ogranicza też zachętę do realizowania postępu technologicznego, zarówno z powodów finansowych jak i technicznych. Następnie scharakteryzowano determinanty i ograniczenia prawne funkcjonowania gospodarstw rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. W dalszej części scharakteryzowano możliwości i kierunki rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce, gdzie szerzej omówiono możliwości w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.pl_PL
dc.description.abstractIn the introduced article author propels as the one of the most important organizational individuals the problems of part of country family farms of Polish agrobiznes. Individual family farms possess the usually small surface of tillages, and income in them be got the most often insufficient for farmer. The individual farmers be set on small scale of production, which limits the encouragement to realizing the technological progress also, both with financial reasons how and technical. It farming in article was have self - characterized was individual family farms as well as only farmer as dealing with in them person as well as their owner. It in large part was has taken an attitude also to valid at present law about agricultural system. The article sums up on the consideration the possibility and directions of development of Polish family farms in conditions of full membership, in European Union. Please visit: www.krzysztoffirlej.plen
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo SGGWpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectdeterminanty funkcjonowaniapl_PL
dc.subjectstrategiepl_PL
dc.subjectkompetencje strategicznepl_PL
dc.subjectzarządzanie marketingowepl_PL
dc.subjectmarketingpl_PL
dc.subjectzarządzaniepl_PL
dc.subjectglobalizacjapl_PL
dc.subjectintegracja europejskapl_PL
dc.subjectograniczenia prawnepl_PL
dc.subjectprawopl_PL
dc.subjectdiagnoza rozwoju przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectkorzyści konkurencyjne w agrobiznesiepl_PL
dc.subjectendogeniczne determinanty rozwojupl_PL
dc.subjectmetody scenariuszowepl_PL
dc.subjectgospodarka rynkowapl_PL
dc.subjectaspekty strategiczne rozwojupl_PL
dc.subjectmiędzynarodowe strategie rozwojupl_PL
dc.subjectcele strategicznepl_PL
dc.subjectstrategie rozwoju przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectCAPpl_PL
dc.subjectwspólna polityka rolnapl_PL
dc.subjectgospodarka rynkowapl_PL
dc.subjectprogramowanie rozwoju agrobiznesupl_PL
dc.subjectuwarunkowania organizacyjnepl_PL
dc.subjectklasyfikacja jakościowa firmpl_PL
dc.subjectanaliza dynamicznapl_PL
dc.subjectanaliza przestrzennapl_PL
dc.subjectanaliza porównawczapl_PL
dc.subjectprofil ekonomiczny przemysłu rolno-spożywczegopl_PL
dc.subjectGPW w Warszawiepl_PL
dc.subjectkapitał ludzkipl_PL
dc.subjectkoniunktura rolnapl_PL
dc.subjectrolnictwopl_PL
dc.subjectceny surowców rolnychpl_PL
dc.subjectłańcuch żywnościowypl_PL
dc.subjectogniwa agrobiznesupl_PL
dc.subjectdziały agrobiznesupl_PL
dc.subjectinstytucjonalne uwarunkowania konkurencyjnościpl_PL
dc.subjectsystem gospodarki żywnościowejpl_PL
dc.subjectmetody i techniki badawcze sektora agrobiznesupl_PL
dc.subjectbadania diagnostycznepl_PL
dc.subjectdeterminanty rozwojupl_PL
dc.subjectewolucja sektora agrobiznesupl_PL
dc.subjectuwarunkowania rozwojupl_PL
dc.subjectczynniki rozwojupl_PL
dc.subjectprzemysł spożywczypl_PL
dc.subjectrozwój przemysłupl_PL
dc.subjectgospodarka oparta na wiedzypl_PL
dc.subjectsektor rolno-spożywczypl_PL
dc.subjectagrobiznespl_PL
dc.subjectdeterminants of the operationpl_PL
dc.subjectstrategiespl_PL
dc.subjectstrategic competenciespl_PL
dc.subjectmarketing managementpl_PL
dc.subjectmanagementpl_PL
dc.subjectglobalizationpl_PL
dc.subjectlegal restrictionspl_PL
dc.subjectlawpl_PL
dc.subjectdiagnosis of business developmentpl_PL
dc.subjectcompetitive advantages in agribusinesspl_PL
dc.subjectendogenous determinants of developmentpl_PL
dc.subjectscenario methodspl_PL
dc.subjectmarket economypl_PL
dc.subjectstrategic aspects of developmentpl_PL
dc.subjectinternational development strategiespl_PL
dc.subjectstrategic objectivespl_PL
dc.subjectdevelopment strategies of enterprisespl_PL
dc.subjectCAPpl_PL
dc.subjectcommon agricultural policypl_PL
dc.subjectmarket economypl_PL
dc.subjectagribusiness development programmingpl_PL
dc.subjectorganizational conditionspl_PL
dc.subjectclassification of quality companiespl_PL
dc.subjectdynamic analysispl_PL
dc.subjectspatial analysispl_PL
dc.subjectcomparative analysispl_PL
dc.subjecteconomic profile of the agri-food industrypl_PL
dc.subjectWarsaw Stock Exchangepl_PL
dc.subjecthuman capitalpl_PL
dc.subjectagricultural prosperitypl_PL
dc.subjectagriculturepl_PL
dc.subjectagricultural commodity pricespl_PL
dc.subjectfood chainpl_PL
dc.subjectagribusiness cellspl_PL
dc.subjectdepartments of agribusinesspl_PL
dc.subjectinstitutional determinants of competitivenesspl_PL
dc.subjectfood economy systempl_PL
dc.subjectmethods and techniques of agribusiness sectorpl_PL
dc.subjectdiagnostic testspl_PL
dc.subjectdeterminants of developmentpl_PL
dc.subjectevolution of the agribusiness sectorpl_PL
dc.subjectgrowth factorspl_PL
dc.subjectfood industrypl_PL
dc.subjectdevelopment of industrypl_PL
dc.subjectknowledge-based economypl_PL
dc.subjectagri-food sectorpl_PL
dc.subjectagribusinesspl_PL
dc.subjectrestructuringpl_PL
dc.subjectdevelopmentpl_PL
dc.subjectprivatizationpl_PL
dc.subjectrestructuring processespl_PL
dc.subjectcompany managementpl_PL
dc.subjectmarket economypl_PL
dc.subjectemployment transformationpl_PL
dc.subjectorganization of productionpl_PL
dc.subjectmanagementpl_PL
dc.subjectstructurepl_PL
dc.subjectgastronomypl_PL
dc.subjectdeterminants of development of the sectorpl_PL
dc.subjectmodernization of enterprisespl_PL
dc.subjectrestructuringpl_PL
dc.subjectglobalizationpl_PL
dc.subjectcompanypl_PL
dc.subjectmission of agriculturepl_PL
dc.subjectagriculture visionpl_PL
dc.subjectvillagepl_PL
dc.subjectagriculturepl_PL
dc.subjectsocial developmentpl_PL
dc.subjecteconomic developmentpl_PL
dc.subjectforecastingpl_PL
dc.subjectagrarian structurepl_PL
dc.subjectdemographicspl_PL
dc.subjectinfrastructurepl_PL
dc.subjecthuman capitalpl_PL
dc.subjectindustrial developmentpl_PL
dc.subjectproductionpl_PL
dc.subjectfood productionpl_PL
dc.subjecteconomic indicatorspl_PL
dc.subjectlabor productivitypl_PL
dc.subjectemploymentpl_PL
dc.subjectinvestmentpl_PL
dc.subjectquality managementpl_PL
dc.subjectquality controlpl_PL
dc.subjectefficiencypl_PL
dc.subjectcompetitivenesspl_PL
dc.subjectpricespl_PL
dc.subjectfoodpl_PL
dc.subjectcompetitive advantagepl_PL
dc.subjectprice advantagepl_PL
dc.subjectfood industrypl_PL
dc.subjectclusterspl_PL
dc.subjectfood businesspl_PL
dc.subjectbusiness management in agriculturepl_PL
dc.subjectfood economypl_PL
dc.subjectstructural fundspl_PL
dc.subjectdeterminants of competitivenesspl_PL
dc.subjectcompetitivenesspl_PL
dc.subjectfood industrypl_PL
dc.subjectinnovationpl_PL
dc.subjectcompetitivenesspl_PL
dc.subjectcompetitive analysispl_PL
dc.subjectcompetitive factorspl_PL
dc.subjectcompetitive advantagespl_PL
dc.subjecteconomic conditionspl_PL
dc.subjectagri-food sectorpl_PL
dc.subjectentrepreneurshippl_PL
dc.subjectinnovationpl_PL
dc.subjectrural incomespl_PL
dc.subjectentrepreneurship in rural areaspl_PL
dc.subjectprzemysł spożywczypl_PL
dc.subjectklastrypl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwo spożywczepl_PL
dc.subjectbusiness management w rolnictwiepl_PL
dc.subjectrestrukturyzacjapl_PL
dc.subjectrozwójpl_PL
dc.subjectprywatyzacjapl_PL
dc.subjectprocesy restrukturyzacjipl_PL
dc.subjectzarządzanie firmąpl_PL
dc.subjectgospodarka rynkowapl_PL
dc.subjectzatrudnienie transformacjapl_PL
dc.subjectorganizacja produkcjipl_PL
dc.subjectzarządzaniepl_PL
dc.subjectstrukturapl_PL
dc.subjectgastronomiapl_PL
dc.subjectdeterminanty rozwoju sektorapl_PL
dc.subjectkonkurencja w sektorzepl_PL
dc.subjectmodernizacja przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectrestrukturyzacjapl_PL
dc.subjectglobalizacjapl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwopl_PL
dc.subjectmisja rolnictwapl_PL
dc.subjectwizja rolnictwapl_PL
dc.subjectwieśpl_PL
dc.subjectrolnictwopl_PL
dc.subjectrozwój społecznypl_PL
dc.subjectrozwój gospodarczypl_PL
dc.subjectprognozowaniepl_PL
dc.subjectstruktura agrarnapl_PL
dc.subjectdane demograficznepl_PL
dc.subjectinfrastrukturapl_PL
dc.subjectkapitał ludzkipl_PL
dc.subjectrozwój przemysłowypl_PL
dc.subjectprodukcjapl_PL
dc.subjectprodukcja żywnościpl_PL
dc.subjectwskaźniki ekonomicznepl_PL
dc.subjectwydajność pracypl_PL
dc.subjectzatrudnieniepl_PL
dc.subjectefektywnośćpl_PL
dc.subjectinwestycjapl_PL
dc.subjectzarządzanie jakościąpl_PL
dc.subjectkontrola jakościpl_PL
dc.subjectcenypl_PL
dc.subjectżywnośćpl_PL
dc.subjectprzewaga konkurencyjnapl_PL
dc.subjectprzewaga cenowapl_PL
dc.subjectgospodarka żywnościowapl_PL
dc.subjectgospodarka żywnościowapl_PL
dc.subjectfundusze strukturalnepl_PL
dc.subjectdeterminanty konkurencyjnościpl_PL
dc.subjectkonkurencyjnośćpl_PL
dc.subjectprzemysł spożywczypl_PL
dc.subjectinnowacjepl_PL
dc.subjectanaliza konkurencjipl_PL
dc.subjectczynniki konkurencyjnepl_PL
dc.subjectprzewagi konkurencyjnepl_PL
dc.subjectwarunki ekonomicznepl_PL
dc.subjectsektor rolno-spożywczypl_PL
dc.subjectprzedsiębiorczość przemysł spożywczypl_PL
dc.subjectinnowacyjnośćpl_PL
dc.subjectprzedsiębiorczość na obszarach wiejskichpl_PL
dc.titleRola i możliwości rozwoju wiejskich gospodarstw rodzinnych jako jednostek organizacyjnych polskiego agrobiznesupl_PL
dc.title.alternativeWiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacjipl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonKrzysztof Firlej
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska