Show simple item record

dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof
dc.date.accessioned2015-07-29T20:44:16Z
dc.date.available2015-07-29T20:44:16Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationK.Firlej, Absorpcja funduszy strukturalnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, XLI, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych, Seria B, Nr 54, Akademia Techniczno- Rolnicza w Bydgoszczy 2004, s. 127-137.pl_PL
dc.identifier.issn0572-5844
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7349
dc.descriptionPlease visit: www.krzysztoffirlej.plpl_PL
dc.description.abstractThe article presents the opportunities of small and medium-sized businesses in Poland to obtain financial support from the European Union structural funds. Both practical experience and theoretical studies prove that the major economic strength of small and medium-sized businesses is their finance management. In this respect it might be claimed that additional opportunities of finance absorption from the structural funds of the European Union is highly beneficial for small and medium-sized businesses. The solutions presented in the article show the opportunities and the direction of activities in small and medium-sized businesses, which concern the management and utilization of the obtained funds, in the light of Poland’s full-fledged membership in the European Union. Key words: absorption, structural funds, small and medium-sized businessesen
dc.description.abstractW artykule zaprezentowano możliwości w zakresie pozyskania środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Podstawą analizy jest literatura przedmiotu oraz dane dotyczące przeznaczenia środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Z szeroko pojmowanych doświadczeń praktycznych, jak i studiów literatury można wnioskować, że główną siłą ekonomiczną małych i średnich przedsiębiorstw jest ich gospodarka finansowa. Z tego względu można postawić tezę, że dodatkowa możliwość absorbcji środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest dla sektora tych przedsiębiorstw niezwykle korzystna. Przedstawione w artykule rozważania pokazują możliwości i kierunki działań, które pojawiły się dla małych i średnich przedsiębiorstw w fazie pełnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej dotyczące przeznaczenia i wykorzystania tych funduszy. Please visit: www.krzysztoffirlej.plpl
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherAkademia Techniczno- Rolnicza w Bydgoszczypl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectfundusze strukturalnepl_PL
dc.subjectfundusze unijnepl_PL
dc.subjectmałe i średnie przedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectdeterminanty funkcjonowaniapl_PL
dc.subjectstrategiepl_PL
dc.subjectkompetencje strategicznepl_PL
dc.subjectzarządzanie marketingowepl_PL
dc.subjectmarketingpl_PL
dc.subjectzarządzaniepl_PL
dc.subjectglobalizacjapl_PL
dc.subjectintegracja europejskapl_PL
dc.subjectograniczenia prawnepl_PL
dc.subjectprawopl_PL
dc.subjectdiagnoza rozwoju przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectkorzyści konkurencyjne w agrobiznesiepl_PL
dc.subjectdeterminanty rozwojupl_PL
dc.subjectstructural fundspl_PL
dc.subjectEU fundspl_PL
dc.subjectsmall and medium-sized enterprisespl_PL
dc.subjectdeterminants of the operationpl_PL
dc.subjectstrategiespl_PL
dc.subjectstrategic competenciespl_PL
dc.subjectmarketing managementpl_PL
dc.subjectglobalizationpl_PL
dc.subjectlegal restrictionspl_PL
dc.subjectlawpl_PL
dc.subjectdiagnosis of business developmentpl_PL
dc.subjectaspekty strategiczne rozwojupl_PL
dc.subjectmiędzynarodowe strategie rozwojupl_PL
dc.subjectcele strategicznepl_PL
dc.subjectstrategie rozwoju przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectwspólna polityka rolnapl_PL
dc.subjectgospodarka rynkowapl_PL
dc.subjectmarket economypl_PL
dc.subjectstrategic aspects of developmentpl_PL
dc.subjectinternational development strategiespl_PL
dc.subjectstrategic objectivespl_PL
dc.subjectdevelopment strategies of enterprisespl_PL
dc.subjectCAPpl_PL
dc.subjectcommon agricultural policypl_PL
dc.subjectmarket economypl_PL
dc.subjectrestrukturyzacjapl_PL
dc.subjectrozwójpl_PL
dc.subjectprywatyzacjapl_PL
dc.subjectprocesy restrukturyzacjipl_PL
dc.subjectzarządzanie firmąpl_PL
dc.subjectgospodarka rynkowapl_PL
dc.subjectzatrudnieniepl_PL
dc.subjectorganizacja produkcjipl_PL
dc.subjectstrukturapl_PL
dc.subjectdevelopmentpl_PL
dc.subjectprivatizationpl_PL
dc.subjectrestructuring processespl_PL
dc.subjectcompany managementpl_PL
dc.subjectemployment transformationpl_PL
dc.subjectorganization of productionpl_PL
dc.subjectmanagementpl_PL
dc.subjectstructurepl_PL
dc.subjectgastronomypl_PL
dc.subjectmodernization of enterprisespl_PL
dc.subjectrestructuringpl_PL
dc.subjectglobalizationpl_PL
dc.subjectcompanypl_PL
dc.subjectfundusze strukturalnepl_PL
dc.subjectdeterminanty konkurencyjnościpl_PL
dc.subjectkonkurencyjnośćpl_PL
dc.subjectdeterminants of competitivenesspl_PL
dc.subjectcompetitivenesspl_PL
dc.subjectfood industrypl_PL
dc.subjectinnovationpl_PL
dc.subjectcompetitive analysispl_PL
dc.subjectcompetitive factorspl_PL
dc.subjectcompetitive advantagespl_PL
dc.subjecteconomic conditionspl_PL
dc.titleAbsorpcja funduszy strukturalnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstwpl_PL
dc.title.alternativeThe Absorption of Eu Structural Funds in Small and Medium – Sized Businessesen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonKrzysztof Firlej
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska