Show simple item record

dc.contributor.authorGrzyl, Beata
dc.date.accessioned2015-07-30T20:27:12Z
dc.date.available2015-07-30T20:27:12Z
dc.date.issued2013-03
dc.identifier.citationGrzyl, B. (2013). Ryzyko, identyfikacja i ocena ryzyka przedsięwzięcia inwestycyjnego w aspekcie działań logistycznych. Autobusy. Technika, eksploatacja, systemy transportowe, 3, 601 - 610.pl_PL
dc.identifier.issn1509-5878
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7354
dc.description.abstractW artykule prezentuje się wyniki badań na temat ryzyka w obszarze działań logistycznych, przeprowadzonych w drugiej połowie 2012 r. wśród wybranych wykonawczych przedsiębiorstw budownictwa lądowego działających na terenie Trójmiasta. Ryzyko, w powyższym praktycznym kontekście, oznacza, iż pomimo stosowania sprawnego systemu zarządzania przedsięwzięciem mogą wystąpić okoliczności, które spowodują, iż osiągniecie rezultatów w obszarze logistyki będzie inne niż zakładane. Efektem podjętych badań jest ustalenie listy istotnych zagrożeń mogących mieć wpływ na działania i procesy logistyczne, wspomagające funkcjonowanie systemu zarządzania w przedsiębiorstwie, zapewniające jego skuteczność i efektywność. W procesie pozyskiwania informacji wykorzystano badania jakościowe, oparte na wiedzy ekspertów budownictwa zaangażowanych w proces przygotowania i realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.pl_PL
dc.description.abstractThis paper presents the results of research on the risks in the area of logistics activities carried out in the second half of 2012, among the selected executive civil engineering companies operating in the Tri-City. The risk in practical terms means that despite the use of effective project management system may be circumstances that cause that achieve results in the area of logistics, will be different than expected. The result of this study is to determine the list of the most significant risks that may affect the operations and logistics processes, supporting the functioning of the management in the company, ensuring its effectiveness and efficiency. In the process of acquiring information were used qualitative research, based on expert knowledge construction involved in the preparation and implementation of investment projects.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium"pl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectlogistykapl_PL
dc.subjectzakłóceniepl_PL
dc.subjectprzedsięwzięcie inwestycyjnepl_PL
dc.subjectzarządzanie ryzykiempl_PL
dc.subjectryzykopl_PL
dc.titleRyzyko, identyfikacja i ocena ryzyka przedsięwzięcia inwestycyjnego w aspekcie działań logistycznychpl_PL
dc.title.alternativeRisk, identification and risk assessment investment project in the aspect of logistics activitiespl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationPolitechnika Gdańskapl_PL
dc.description.epersonBeata Grzyl
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska