Show simple item record

dc.contributor.authorNowak, Paweł F.
dc.contributor.authorChalimoniuk-Nowak, Marta
dc.date.accessioned2015-07-31T09:28:46Z
dc.date.available2015-07-31T09:28:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationP. Nowak, M. Chalimoniuk-Nowak, Potencjał mediów społecznościowych w edukacji zdrowotnej, [w:] Współczesne kierunki działań prozdrowotnych, red. A. Wolska-Adamczyk, WSIiZ, Warszawa 2015, s.35-45pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-926788-6-1
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7366
dc.description.abstractŚrodki masowego przekazu są obecnie dominującym źródłem wiedzy o zdrowiu i zdrowym stylu życia, zatem programowane interwencje edukacyjne w dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia nie mogą się ograniczać tylko i wyłącznie do działań w środowisku szkolnym dzieci i młodzieży. Celem artykułu jest ukazanie walorów edukacyjnych mediów społecznościowych jako atrakcyjnego kanału przekazu informacji, alternatywnej formy kształcenia i wychowania w dziedzinie promowania zdrowego stylu życia, a także ograniczeń i zagrożeń wynikających z niewłaściwego ich wykorzystywania. W ostatnich latach można zaobserwować rosnący potencjał mediów społecznościowych w promocji zdrowia, niemniej w dziedzinie intencjonalnej działalności edukacyjnej nie jest on w pełni wykorzystany. Internetowe portale społecznościowe mogą skutecznie kształtować postawy prozdrowotne poprzez swój interaktywny charakter, między innymi współuczestnictwo w wymianie poglądów, doświadczeń, pomysłów, tworzeniu treści. Funkcjonalna różnorodność, multimedialność, brak barier czasowych i przestrzennych tworzą całkowicie odmienny od tradycyjnego, znacznie bardziej przyjazny młodzieży, a zatem skuteczny model edukacji. Mając na uwadze zasięg internetu i jego ciągle rozwijające się funkcjonalności oraz coraz bardziej mobilny dostęp, potrzebne wydaje się stworzenie nowych metodycznych rozwiązań celem wykorzystania potencjału nowych technologii i wirtualnej przestrzeni do skutecznej edukacji zdrowotnej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawiepl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectedukacja zdrowotnapl_PL
dc.subjectśrodki masowego przekazupl_PL
dc.subjectmedia społecznościowepl_PL
dc.titlePotencjał mediów społecznościowych w edukacji zdrowotnejpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationWydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolskapl_PL
dc.contributor.organizationPolskie Stowarzyszenie Trenerów Zdrowiapl_PL
dc.description.epersonAnna Pawlak
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska