Show simple item record

dc.contributor.authorGosiewska, Maria
dc.contributor.authorKołłajtis-Dołowy, Anna
dc.date.accessioned2015-07-31T11:49:13Z
dc.date.available2015-07-31T11:49:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationGosiewska M., Kołłajtis-Dołowy A., Znaczenie edukacji żywieniowej w kształtowaniu zachowań młodzieży w zakresie prawidłowego wykorzystania żywności [w:] Znaczenie racjonalnego żywienia w edukacji zdrowotnej, red. A. Wolska-Adamczyk, WSIiZ, Warszawa 2015, s. 39-48 s.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-926788-7-8
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7373
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie wpływu różnych form edukacji żywieniowej na świadomość i zachowania związane z poprawą wykorzystywania produktów spożywczych w celu ograniczenia strat ilościowych żywności, a co za tym idzie także jej wartości odżywczych. Zaprezentowano wstępne wyniki I etapu badania, czyli określenia wiedzy (tzw. początkowej) przed wdrożeniem konkretnej formy edukacyjnej (lub form), a także wybranych zachowań dotyczących zapobiegania stratom żywności. Grupę badaną (pilotażową) stanowiło 55 uczniów jednego z gimnazjów (nr 72) warszawskich. Wśród badanych była mała przewaga dziewcząt (54%). Rodzice w 60 % mieli wykształcenie wyższe. Dostęp do Internetu miała zdecydowana większość (94%) badanych. Nieco ponad 2/3 uczniów (67%) spożywało pierwsze śniadanie regularnie, mniej niż połowa (46%) jadła też drugie śniadanie. Większości uczniom (64%) zdarzyło się wyrzucać żywność, z tego 45% respondentów – rzadko. Uczniowie uznali, że głównymi przyczynami niezjadania obiadów są zbyt duże porcje (44%) i zły smak (32%). Niemal połowa uczniów (47%) nie orientowała się, ile żywności marnuje się na świecie. Mała świadomość młodzieży gimnazjalnej dotycząca marnowania żywności oraz deklarowane przez dużą ich część wyrzucanie artykułów spożywczych uzasadnia potrzebę edukacji w tym zakresie. Sytuację tę może poprawić systematyczna i właściwie prowadzona edukacja młodzieży.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawiepl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectbanki żywnościpl_PL
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectmarnowanie żywnościpl_PL
dc.subjectwiedza żywieniowapl_PL
dc.subjectmłodzieżpl_PL
dc.titleZnaczenie edukacji żywieniowej w kształtowaniu zachowań młodzieży w zakresie prawidłowego wykorzystania żywnościpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationZakład Podstaw Żywienia, Katedra Żywienia Człowieka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiepl_PL
dc.description.epersonAnna Pawlak
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska