Show simple item record

dc.contributor.authorHarton, Anna
dc.contributor.authorGuzewska, Paulina
dc.contributor.authorMyszkowska-Ryciak, Joanna
dc.contributor.authorGajewska, Danuta
dc.date.accessioned2015-07-31T12:11:29Z
dc.date.available2015-07-31T12:11:29Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationHarton A., et. al, Nawyki żywieniowe sprzyjające otyłości prostej u dzieci w wieku przedszkolnym - badanie pilotażowepl_PL
dc.identifier.isbn978-83-926788-7-8
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7378
dc.description.abstractNawyki żywieniowe są kształtowane w okresie wczesnego dzieciństwa pod wpływem wielu różnych czynników. Nieprawidłowe nawyki mogą skutkować nadmierną podażą energii, a w konsekwencji otyłością prostą. Cel pracy: Charakterystyka wybranych nawyków żywieniowych sprzyjających otyłości prostej u dzieci w wieku przedszkolnym. Materiał i metody: W badaniu o charakterze pilotażowym badaną grupę stanowili rodzice/opiekunowie (n = 30) dzieci w wieku 4 i 6 lat (odpowiednio n = 17 i n = 13) pochodzący ze Skierniewic i okolic. Nawyki żywieniowe dzieci były oceniane na podstawie ankiety. Dodatkowo wykonano ocenę stanu odżywienia dzieci na podstawie BMI, którego wartość odniesiono do siatek centylowych. Uzyskane wyniki analizowano z uwzględnieniem wieku dzieci; zastosowano program Statistica 10, w tym test niezależności Chi-kwadrat dla α = 0,05. Wyniki: Stwierdzono występowanie takich nieprawidłowych nawyków żywieniowych, jak: powtarzalność tych samych posiłków w domu i przedszkolu, wykorzystywanie słodyczy i wyrobów cukierniczych jako przekąsek oraz dosładzanie potraw serwowanych dzieciom w celu poprawy ich smaku. Wiek dzieci nie różnicował istotnie statystycznie analizowanych nawyków. Wnioski: Przeprowadzone badanie potwierdziło występowanie niewłaściwych nawyków żywieniowych u dzieci w wieku przedszkolnym. Zanotowane nieprawidłowości mogą prowadzić do nadmiernej podaży energii, a tym samym sprzyjać otyłości prostej. Uzyskane wyniki mają jedynie charakter wstępny; formułowanie wiążących wniosków wymaga dalszych badań.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawiepl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectnawyki żywieniowepl_PL
dc.subjectotyłośćpl_PL
dc.subjectwiek przedszkolnypl_PL
dc.subjectdziecipl_PL
dc.titleNawyki żywieniowe sprzyjające otyłości prostej u dzieci w wieku przedszkolnym - badanie pilotażowepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationKatedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiepl_PL
dc.description.epersonAnna Pawlak
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska