Show simple item record

dc.contributor.authorBłachucki, Mateusz
dc.date.accessioned2015-08-10T19:05:35Z
dc.date.available2015-08-10T19:05:35Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationMateusz Błachucki, Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji w świetle aktów prawa wtórnego Rady Europy [w:] Kierunki rozwoju prawa administracyjnego, R. Stankiewicz (red.), Warszawa 2011.pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7441
dc.description.abstractPostępowanie antymonopolowe jest relatywnie nowym zjawiskiem na gruncie prawa administracyjnego i pojawiło się wraz z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego regulacji antymonopolowej (istnieje od 1990 r.). Postępowanie to w ciągu ostatnich dwóch dekad przechodziło przemiany, które czyniły zeń coraz bardziej wyspecjalizowaną procedurę. W odróżnieniu od materialnego prawa antymonopolowego zmiany w regulacji postępowania antymonopolowego tylko w nieznacznym zakresie wynikały z potrzeby harmonizacji , ale raczej z samodoskonalenia się procedury. Można wskazać, że w trakcie zmian proceduralnych w niewielkim stopniu sięgano zewnętrzne źródła inspiracji. Wydaje się, że warto jednak sięgnąć do sprawdzonych międzynarodowych standardów, aby zastanowić się, czy polskie postępowanie antymonopolowe w sprawach kontroli łączenia przedsiębiorców jest prawidłowo skonstruowane i spełnia wymogi sprawiedliwości proceduralnej. Przedmiotem artykułu jest analiza postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli łączenia przedsiębiorców w świetle aktów normatywnych przyjętych na Rady Europy. Organizacja ta wyznacza od wielu lat standardy w zakresie przestrzegania praw człowieka oraz promuje współpracę administracyjną. Wstępnym wymogiem jest określenie charakteru prawnego postępowania antymonopolowego. Ustalenie tego charakteru pozwala na odnoszenie go do określonych wzorców referencyjnych i poszukiwanie cech specyficznych analizowanego postępowania. Następnie określony zostanie status prawny uchwalanych na forum Rady Europy aktów normatywnych oraz zidentyfikowane zostaną te, z nich, które mogą zostać odniesione do postępowania antymonopolowego . W końcowej części artykułu wskazane zostaną nowe możliwości wykorzystania konwencji uchwalonych na forum Rady Europy, które mogą przyczynić się do ulepszenia postępowania antymonopolowego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectRada Europypl_PL
dc.subjectpozycja dominującapl_PL
dc.subjectkartelepl_PL
dc.subjectkontrola koncentracjipl_PL
dc.subjectprawo antymonopolowepl_PL
dc.titlePostępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji w świetle aktów normatywnych Rady Europypl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Nauk Prawnych Polska Akademia Naukpl_PL
dc.description.epersonMateusz Błachucki


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.