Show simple item record

dc.contributor.authorBłachucki, Mateusz
dc.date.accessioned2015-08-10T19:07:16Z
dc.date.available2015-08-10T19:07:16Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationMateusz Błachucki, Postępowanie w sprawach przyznania pomocy publicznej [w:] Podstawowe dylematy prawa polskiego i wspólnotowego – wybrane aspekty, red. B. Bieńkowska i D. Szafrański, Warszawa 2008.pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7442
dc.description.abstractSkuteczna realizacja przepisów o pomocy publicznej zależy od przepisów proceduralnych. Generalną podstawę prawną normującą postępowanie w sprawach przyznania pomocy publicznej stanowi art. 88 TWE. Przepis ten jedynie w sposób bardzo ogólny reguluje omawiane kwestie proceduralne. Dopiero art. 89 zawiera delegację do wydania rozporządzenia, które określiłoby szczegółowe zasady postępowania. Przez wiele lat brak jednak było takich przepisów wykonawczych określających reguły postępowania przed Komisją w sprawach z zakresu pomocy publicznej . Ta sytuacja zmieniła się pod koniec lat dziewięćdziesiątych, kiedy Rada uchwaliła Rozporządzenie Nr 659/1999 tzw. Rozporządzenie proceduralne. Akt ten skodyfikował dotychczasową praktykę rozwijaną przez Komisję oraz przez sądy wspólnotowe. Ponadto jak wskazano ma on zwiększyć przejrzystość i pewność prawną . Rozporządzenie to zostało następnie uzupełnione przez Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 794/2004 .pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectprawo europejskiepl_PL
dc.subjectpostepowanie w sprawach pomocy publicznejpl_PL
dc.subjectpomoc publicznapl_PL
dc.titlePostępowanie w sprawach przyznania pomocy publicznejpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Nauk Prawnych Polska Akademia Naukpl_PL
dc.description.epersonMateusz Błachucki


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.