Show simple item record

dc.contributor.authorBłachucki, Mateusz
dc.date.accessioned2015-08-10T19:08:35Z
dc.date.available2015-08-10T19:08:35Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationMateusz Błachucki, Pozycja procesowa innych niż strona uczestników postępowania antymonopolowego [w:] Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część druga, A. Bieńkowska, D. Szafrański (red.), Warszawa 2009.pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7443
dc.description.abstractPostępowanie antymonopolowe prowadzone przez Prezesa UOKiK jest regulowane przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów . Postępowanie to przechodziło ewolucję od momentu uregulowania go po raz pierwszy w ustawie z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym . Postępowanie antymonopolowe to postępowanie administracyjne szczególne , co przejawia się także w regulacji procesowej sytuacji prawnej uczestników tego postępowania. O ile pozycja strony była analizowana w doktrynie , to brak jest omówienia pozycji procesowej pozostałych uczestników postępowania. Analiza dokonywana w niniejszym artykule ograniczona jest do uczestników, których prawa i obowiązki wynikają lub wynikały bezpośrednio z ustawy antymonopolowej bądź k.p.a. Z tego powodu poza zakresem zainteresowania znalazła się analiza uprawnień Komisji (Europejskiej). Na koniec uwag wstępnych należy wskazać, że postępowanie antymonopolowe stanowi ramy procesowe do rozpatrywania dwóch podstawowych rodzajów spraw antymonopolowych, tj. spraw z zakresu praktyk ograniczających konkurencję oraz spraw z zakresu kontroli łączenia przedsiębiorstw. Sprawy te nie są jednorodne, co przekłada się także na pewne różnice proceduralne. Jednakże różnice te nie mają charakteru zasadniczego i pozwalają na łączną analizę pozycji prawnej podmiotów uczestniczących w czynnościach procesowych w procedurze antymonopolowej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectpostępowanie administracyjnepl_PL
dc.subjectpostępowanie antymonopolowepl_PL
dc.subjectprawo antymonopolowepl_PL
dc.titlePozycja procesowa innych niż strona uczestników postępowania antymonopolowegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Nauk Prawnych Polska Akademia Naukpl_PL
dc.description.epersonMateusz Błachucki


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.