Show simple item record

dc.contributor.authorMłudzik, Agnieszka
dc.date.accessioned2015-08-10T21:26:39Z
dc.date.available2015-08-10T21:26:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7457
dc.description.abstractBrak higieny był czynnikiem decydującym o rozprzestrzenianiu się wszawicy wśród ludności zamieszkującej obszar ziem litewsko-białoruskich. Dur plamisty przenoszony przez wszy stał się na tym obszarze chorobą endemiczną. O ile przed I wojną światową w szpitalu wileńskim leczono rocznie 600-800 zarażonych osób, o tyle w okresie od stycznia do marca 1919 roku codziennie do tego samego szpitala w Wilnie przyjmowano 600 chorych. Wzrostowi epidemii sprzyjały przemarsze wojsk i migracje ludności. Utrzymanie nawet podstawowej higieny było wówczas trudne. W zaistniałej sytuacji utworzono Komisariat Wileński, działający z ramienia dowodzonego przez płk. prof. Emila Godlewskiego Naczelnego Nadzwyczajnego Komisariatu do spraw Walki z Epidemiami. Działania Komisariatu Wileńskiego w zakresie zwalczaniu duru plamistego polegały głównie na profilaktyce (dezynsekcja, otwieranie łaźni i zakładów kąpielowych, tworzenie izolowanych łóżek epidemicznych).pl_PL
dc.description.abstractLack of hygiene was a decisive factor in spreading pediculosis among people living in the area of Lithuania and Belarus. Typhus fever spread by lice turned out to be an endemic disease in this region. Before World War I 600- 800 infected patients per year were treated in the Vilnius hospital, whereas as many as 800 patients were admitted daily to the same hospital in the period between January and March 1919. Movement of troops and migration of people contributed to an outbreak of the epidemics. Maintaining even basic hygiene proved difficult at that time. In the abovementioned circumstances the Vilnius Commissariat was set up and was operating under the General Special Commissariat for Controlling Epidemics commanded by colonel professor Emil Godlewski. Activities of the Vilnius Commissariat included mainly prevention through extermination of insects, opening baths and bathing institutions and preventing the disease from spreading by setting up epidemic beds in order to isolate the patients.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherCornetis Sp. z o.o.pl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectKomisariat Wileńskipl_PL
dc.subjectkordony sanitarnepl_PL
dc.subjectdezynsekcjapl_PL
dc.subjectzakłady kąpielowepl_PL
dc.subjectłaźniepl_PL
dc.subjectłóżka epidemicznepl_PL
dc.subjectszpitale epidemicznepl_PL
dc.subjectdur plamistypl_PL
dc.subjectVilnius Commissariaten
dc.subjectdisinsectizationen
dc.subjectbathing institutionsen
dc.subjectbathsen
dc.subjectepidemic hospital bedsen
dc.subjectepidemic hospitalsen
dc.subjecttyphus feveren
dc.titleWystępowanie i zwalczanie duru plamistego na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1904-1920pl_PL
dc.title.alternativeOccurrence of Typhus Fever and Controlling It in the Region of Lithuania and Belarus between the Years 1904 and 1920en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationZakład Historii Medycyny, Farmacji i Medycyny Wojskowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzipl_PL
dc.description.epersonAndrzej Grzybowski


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.