Show simple item record

dc.contributor.authorMikulska, Aniela
dc.date.accessioned2015-08-13T11:01:18Z
dc.date.available2015-08-13T11:01:18Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationMikulska Aniela: Świadomość ubezpieczeniowa w małych i średnich przedsiębiorstwach.// Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. - T. 6, Gdańsk 2007, s. 179-186pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7489
dc.descriptionz danych makropl_PL
dc.description.abstractBadania MSP dotyczą wielu aspektów ich działalności, zawsze jednak odnoszą się do postaw i potencjału intelektualnego ich właścicieli. Popyt na ubezpieczenia jest przejawem odczuwania przez właścicieli MSP potrzeby ubezpieczenia oraz gotowości zabezpieczenia najbardziej prawdopodobnych dla prowadzonej działalności ryzyk.Świadomość jest cechą nabytą, kategorią intelektualną, związaną z zasobami oraz sprawnością umysłu, jest również pochodną świadomości społecznej i ekonomicznej. Jej podnoszenie jest możliwe tylko przy uruchomieniu wielu płaszczyzn oddziaływaniapl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolitechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomiipl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectubezpieczeniapl_PL
dc.subjectMSPpl_PL
dc.titleŚwiadomość ubezpieczeniowa w małych i średnich przedsiębiorstwachpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationPolitechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomiipl_PL
dc.description.epersonAniela Mikulska
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska