Show simple item record

dc.contributor.authorMikulska, Aniela
dc.date.accessioned2015-08-13T11:02:25Z
dc.date.available2015-08-13T11:02:25Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationMikulska Aniela: Sytuacja sektora usług w Polsce w przededniu integracji z Unią Eropejską. Pr. Nauk. Kated. Ekon. i Zarz. Przeds. Politechnika Gdańska, Gdańsk 2003; t. 2 s. 91-99pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7490
dc.descriptiondane makropl_PL
dc.description.abstractUsługi od pewnego czasu wzbudzają powszechne zainteresowanie ekonomistów. Po pierwsze ze względu na trudności ze sprecyzowaniem ich istoty i co za tym idzie poprawnej definicji. Usługi nie doczekały się jak dotąd zwięzłej teorii, stąd m.in. liczne polemiki dotyczące miejsca i roli usług w nauce ekonomii czy też w gospodarce rynkowej . Po drugie – ze względu na swoją rolę w tworzeniu tzw. bogactwa narodowego. Rosnący udział sektora usług w PKB stanowi jeden z czynników określających postęp cywilizacyjny społeczeństw, co wyraża się m.in. wzrostem wydatków na usługi w budżetach gospodarstw domowych. Po trzecie - a w związku z drugim – usługi absorbują na rynku znaczną część zasobów siły roboczej. Z dalszym ich rozwojem wiąże się zatem nadzieje na przynajmniej częściowe rozwiązanie problemu bezrobocia w Polsce.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Zarządzania Politechniki Gdańskiejpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectsektor usługpl_PL
dc.subjectusługipl_PL
dc.titleSytuacja sektora usług w Polsce w przededniu integracji z Unią Europejskąpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationPolitechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomiipl_PL
dc.description.epersonAniela Mikulska
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska