Show simple item record

dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof
dc.date.accessioned2015-08-16T21:19:46Z
dc.date.available2015-08-16T21:19:46Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationK.Firlej, Controlling menedżerski w zarządzaniu przedsiębiorstwem spółdzielczym w kontekście integracji z Unią Europejską, [w:] Menedżer XXI wieku, ile wiedzy, ile umiejętności?, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Lublinie. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2003, s. 61-69.pl_PL
dc.identifier.isbn83-89246-61-9
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7494
dc.descriptionPlease visit: www.krzysztoffirlej.plpl_PL
dc.description.abstractPrzedsiębiorstwa spółdzielcze zmuszone do sprostania konkurencji w warunkach wolnego rynku powinny przyswoić sobie formy współczesnej przedsiębiorczości takie jak: marketing, controlling, menedżerskie kierowanie i umiejętne gromadzenie kapitału. W Polsce w rozwoju ruchu spółdzielczego pomagają takie czynniki ekonomiczne, jak nowoczesna organizacja i zarządzanie, poziom wiedzy kadry kierowniczej, świadomość członków oraz pracowników, które kształtują się już w samych spółdzielniach. Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem typu spółdzielczego jest controlling menedżerski. Jego prawidłowe zaprogramowanie i sprawne funkcjonowanie powinno być funkcją wspomagania zarządu, szczególnie w wielozakładowych spółdzielniach. Właściwe zastosowanie wytycznych jego stosowania w przedsiębiorstwach typu spółdzielczego umożliwi im zbliżenie się do poziomu spółdzielni funkcjonujących w Unii Europejskiej.pl_PL
dc.description.abstractCooperative companies faced with the competition on the free market ought to familiarize themselves with the forms of entrepreneurship such as marketing, controlling, management, and efficient accumulating of capital. The development of the cooperative in Poland is stimulated by such economic factors as: the advanced organization and management, the level of knowledge of the managerial staff, the awareness of members and employees, which are already shaped in cooperatives. The decisive factor influencing the efficient management of a cooperative company is managerial controlling. Its professional planning and functioning should serve the purpose of enhancing the board’s activity, especially in multi-works cooperatives. The proper application of the principles of managerial controlling in cooperative companies will enable them to live up to the standard of EU cooperatives.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherTowarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Lublinie. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2003pl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectcooperative movementen
dc.subjectcooperativesen
dc.subjectcooperativeen
dc.subjectruch spółdzielczypl_PL
dc.subjectspółdzielczośćpl_PL
dc.subjectspółdzielniapl_PL
dc.subjectfood Industrypl_PL
dc.subjectgrowth factorsen
dc.subjectdevelopment of industryen
dc.subjectczynniki rozwojupl_PL
dc.subjectuwarunkowania rozwojupl_PL
dc.subjectdiagnostic testsen
dc.subjectdeterminants of developmenten
dc.subjectbadania diagnostycznepl_PL
dc.subjectdeterminanty rozwojupl_PL
dc.subjectinstitutional determinants of competitivenessen
dc.subjectinstytucjonalne uwarunkowania konkurencyjnościpl_PL
dc.subjectmarket economyen
dc.subjectstrategic aspects of developmenten
dc.subjectgospodarka rynkowapl_PL
dc.subjectaspekty strategiczne rozwojupl_PL
dc.subjectglobalizationen
dc.subjectEuropean cooperationen
dc.subjectglobalizacjapl_PL
dc.subjectintegracja europejskapl_PL
dc.subjectzarządzanie marketingowepl_PL
dc.subjectzarządzaniepl_PL
dc.subjectmarketing managementen
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmanagementen
dc.subjectdeterminants of operationen
dc.subjectstrategiesen
dc.subjectstrategic competenciesen
dc.subjectdeterminanty funkcjonowaniapl
dc.subjectstrategiepl
dc.subjectkompetencje strategicznepl_PL
dc.subjectmanagerialismpl_PL
dc.subjectmenedżeryzmpl_PL
dc.subjectcontrollingpl_PL
dc.titleControlling menedżerski w zarządzaniu przedsiębiorstwem spółdzielczym w kontekście integracji z Unią Europejskąen
dc.title.alternativeMenedżer XXI wieku, ile wiedzy, ile umiejętności?pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonKrzysztof Firlej
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska