Show simple item record

dc.contributor.authorDobrowolska-Polak, Joanna
dc.date.accessioned2015-09-03T19:43:59Z
dc.date.available2015-09-03T19:43:59Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-83-61736-10-3
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7562
dc.description.abstractKoncepcja solidarności jest wpisana w system międzynarodowy. Składają się na nią działania służące ochronie ludności przed atakami (interwencje zbrojne i operacje pokojowe) oraz wsparciu w biologicznym przetrwaniu ludzi (pomoc humanitarna). Ucieleśniającym ją mechanizmem prawnym są zawarte w rozdziale VI i VII Karty Narodów Zjednoczonych akcje w razie zagrożenia pokoju i bezpieczeństwa: operacje pokojowe (podejmowane na podstawie art. 40 Karty NZ o zarządzeniach tymczasowych) oraz interwencje humanitarne (regulowane rozdz. VII Karty NZ). W latach dziewięćdziesiątych XX w. za główny jej wyraz uważano interwencję humanitarną. Operacje pokojowe – uruchamiane wówczas w skostniałej i nieprzystosowanej do nowych warunków zimnowojennej formie – były niedoceniane. Dopiero fiasko interwencji humanitarnych w Somalii i Rwandzie oraz przeformułowanie mandatu operacji pokojowych (rozszerzenie zadań żołnierzy i przyznanie im prawa używania siły nie tylko w samoobro- nie, ale również w celu realizacji zadań misji) pozwoliło na zrównanie oceny efektywności tych dwóch międzynarodowych działań. Nadużycie prawa do interwencji humanitarnej w 2001 r. (interwencja w Afganistanie) i w 2003 r. (interwencja w Iraku) spowodowało ograniczenie międzynarodowej aprobaty dla działań interwencyjnych i oddanie pierwszeństwa operacjom pokojowym. Sprzyjała temu skutecznie prowadzona reforma misji pokojowych ONZ oraz intensyfikacja operacji pokojowych prowadzonych przez organizacje regionalne: Organizację Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), Unię Europejską (UE), Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Organizację Państw Amerykańskich (OPA) i Unię Afrykańską (UA) oraz subregionalne: Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Centralnej (ECCAS) i Wspólnotę Niepodległych Państw (WNP). W ostatnich latach operacje pokojowe stały się głównym sposobem reagowania społeczności międzynarodowej na konflikty zbrojne i stanowią dziś podstawową formę wyrażania międzynarodowej solidarności. W tym kontekście – i z perspektywy efektywności implementacji idei solidarności – warte określenia jest miejsce, jakie w konglomeracie akcji prowadzonych w ramach misji pokojowych zajmują – będące kwintesencją solidarności – działania na rzecz zagwarantowania ludziom poszanowania ich osobistych praw i swobód. Analizy zawarte w pracy prowadzone są na podstawie ewolucji operacji pokojowych ONZ, NATO i Unii Europejskiej, a potwierdzeniu wniosków służy badanie udziału Polski w misjach tych organizacji.pl_PL
dc.description.sponsorshipInstytut Zachodnipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Zachodnipl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectwojsko polskie poza granicamipl_PL
dc.subjectpolskie misje pokojowepl_PL
dc.subjectludność cywilnapl_PL
dc.subjectresponsibility to protecten
dc.subjectR2Ppl_PL
dc.subjectinterwencja humanitarnapl_PL
dc.subjectCSDPpl_PL
dc.subjectWPBiOpl_PL
dc.subjectUEpl_PL
dc.subjectNATOpl_PL
dc.subjectONZpl_PL
dc.subjectmisje stabilizacyjnepl_PL
dc.subjectmisje pokojowepl_PL
dc.subjectpeacekeepingpl_PL
dc.subjectoperacje pokojowepl_PL
dc.titleMiędzynarodowa solidarność. Operacje pokojowe ONZ, NATO i UEpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Zachodnipl_PL
dc.description.epersonJoanna Dobrowolska-Polak
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska