Show simple item record

dc.contributor.authorHnatyszyn-Dzikowska, Anna
dc.contributor.authorPolcyn, Jan
dc.date.accessioned2015-09-18T19:03:13Z
dc.date.available2015-09-18T19:03:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-83-62617-57-9
dc.identifier.issn978-83-62617-44-9
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7617
dc.description.abstractJednym z wymiarów skutecznej polityki regionalnej jest podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych. Szczególne znaczenie mają usługi publiczne o charakterze społecznym, które determinują jakość kapitału ludzkiego. Ich skuteczne i efektywne dostarczanie wpływa na trwały rozwój gospodarczy regionu, stąd znajduje się on w centrum zainteresowania decydentów polityki regionalnej. Podejmowanie trafnych decyzji co do alokacji zasobów w sektorze publicznym wymaga na wstępie kompleksowej i wielowymiarowej diagnozy istniejącej sytuacji. Celem artykułu jest wskazanie zróżnicowania w ilości i jakości usług publicznych w sektorze edukacji i ochrony zdrowia w powiatach województwa wielkopolskiego. W artykule wykorzystano dane statystyki publicznej dla obu sektorów dla roku 2012 (ochrona zdrowia) i 2013 (edukacja). Aby określić poziom zróżnicowania regionalnego oszacowano syntetyczne mierniki Hellwiga – zarówno dla ilości, jak i jakości dóbr publicznych w badanych sektorach. Uzasadnieniem podjętej tematyki jest wypracowanie rekomendacji w zakresie skutecznej realizacji celów strategicznych województwa wielkopolskiego, dotyczących unowocześnienia systemu edukacji, poprawy zdrowotności i rozwoju zasobów ludzkich. Uzyskane w procesie badawczym wyniki mogą budzić kontrowersje ze względu na substytucyjność w ocenie dostarczania usług edukacyjnych i ochrony zdrowia. Jednakże w zakresie ilości i jakości dóbr publicznych w obu sektorach odkryto skupiska powiatów o podobnych syntetycznych miarach. Wniosek ten stanowi podstawę do podjęcia pogłębionych badań co do przyczyn zróżnicowania w zakresie dostarczania usług publicznych na badanym obszarze.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pilepl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectochrona zdrowiapl_PL
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectmiary Hellwigapl_PL
dc.subjectzróżnicowanie regionalnepl_PL
dc.subjectusługi publicznepl_PL
dc.titleRegionalne zróżnicowanie dostarczania usług publicznych – wybrane aspekty metodologicznepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.contributor.organizationCollegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniupl_PL
dc.contributor.organizationPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pilepl_PL
dc.description.epersonJan Polcyn
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska