Show simple item record

dc.contributor.authorEjdys, Joanna
dc.date.accessioned2015-09-23T06:10:25Z
dc.date.available2015-09-23T06:10:25Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationEjdys, Joanna., and Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza. Model Doskonalenia Znormalizowanych Systemów Zarządzania Oparty Na Wiedzy. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011. Print. Rozprawy Naukowe - Politechnika Białostocka Nr 206.pl_PL
dc.identifier.isbn0867-096X
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7640
dc.description.abstractRozwój koncepcji i metod zarządzania organizacjami powoduje, z jednej strony pojawianie się nowych rozwiązań organizacyjnych, z drugiej zaś jest źródłem problemów decyzyjnych w stosunku do stosowanych już rozwiązań. W momencie pojawienia się nowej koncepcji menedżerowie stają przed dylematem rezygnacji z dotychczas stosowanych metod i narzędzi zarządzania, ich doskonalenia w kierunku podążania za zmianami czy utrzymywania dotychczasowych rozwiązań. Jednym z coraz częściej wykorzystywanych narzędzi zarządzania jest normalizacja, która stała się powszechna i ogarnęła wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Umiejętne i powszechne korzystanie z jej osiągnięć przyczynia się do postępu cywilizacyjnego, promując najlepsze rozwiązania, sprzyjając ich upowszechnianiu i stosowaniu. Nowoczesne podejście do zarządzania procesami gospodarowania coraz częściej opiera się na stosowaniu znormalizowanych systemów zarządzania, w odniesieniu do których wymagania zostały określone w normach międzynarodowych i krajowych. Celem pracy jest opracowanie modelu doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania w oparciu o koncepcję zarządzania wiedzą. Cele szczegółowe pracy obejmują: 1. Identyfikację słabych i mocnych stron stosowania znormalizowanych systemów zarządzania jako wewnętrznych przesłanek procesów doskonalenia. 2. Wskazanie kierunków doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania, odzwierciedlonych w nowoczesnych koncepcjach zarządzania, jako zewnętrznych przesłanek procesów doskonalenia. 3. Wskazanie związków lub ich braku pomiędzy założeniami znormalizowanych systemów zarządzania a koncepcją zarządzania wiedzą. 4. Opracowanie założeń modelu zarządzania wiedzą jawną i ukrytą oraz scenariusza doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania opartego na założeniach koncepcji organizacji uczącej się.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiejpl_PL
dc.relation.ispartofseriesRozprawy Naukowe. Biblioteka Nauk o Zarządzaniupl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectzarządzanie wiedząpl
dc.titleModel doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzypl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl_PL
dc.contributor.organizationPolitechnika Białostockapl_PL
dc.description.epersonJoanna Ejdys
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska