Show simple item record

dc.contributor.authorEjdys, Joanna
dc.contributor.authorKobylińska, Urszula
dc.contributor.authorLulewicz-Sas, Agata
dc.date.accessioned2015-09-23T06:12:18Z
dc.date.available2015-09-23T06:12:18Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-83-62582-21-1
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7641
dc.description.abstractIdea ciągłego doskonalenia, której twórcą był E. Deming doczekała się szerokiego zastosowania praktycznego. Większość menedżerów nie widzi szans dalszego funkcjonowania na rynku bez konieczności ciągłego dostosowywania do zmieniających się warunków otoczenia i trwałego podnoszenia jakości oferowanych produktów, jakości warunków, w jakich produkty są wytwarzane oraz poprawy jakości otaczającego środowiska przyrodniczego. Problematyka jakości wyrobów i zarządzania jakością zyskała na zna-czeniu, ponieważ wyniki działań podejmowanych w tym obszarze mają bez-pośredni lub pośredni wpływ na jakości życia, którą kształtują między innymi: • jakość dostępnych na rynku produktów służących zaspokojeniu potrzeb ludzkich; • jakość otaczającego środowiska przyrodniczego odzwierciedlana stopniem zanieczyszczenia poszczególnym komponentów środowiska (woda, po-wietrze, gleba); • jakość środowiska pracy zapewniająca komfort i bezpieczeństwo w trak-cie wykonywania pracy Przedmiotem zainteresowania w niniejszej pracy są znormalizowane systemy zarządzania. Wymagania dla trzech systemów dotyczących powyżej wymienionych kategorii jakości zostały omówione w normach: • PN–EN ISO 9001: 2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania; • PN–EN ISO 14001: 2005 Systemy zarządzania środowiskowego. Wyma-gania i wytyczne stosowania; • PN–N–18001: 2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pra-cy. Wymagania.pl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiejpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectPN-N 18001pl_PL
dc.subjectISO 14001pl_PL
dc.subjectISO 9001pl_PL
dc.subjectzintegrowane systemy zarządzaniapl_PL
dc.titleZintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracypl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl_PL
dc.contributor.organizationPolitechnika Białostockapl_PL
dc.description.epersonJoanna Ejdys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.