Show simple item record

dc.contributor.authorKlepka, Rafał
dc.date.accessioned2015-09-28T07:25:48Z
dc.date.available2015-09-28T07:25:48Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn2080-752X
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7679
dc.description.abstractArtykuł podejmuje próbę wskazania i scharakteryzowania dwu odmiennych wizji państwa, jakie sformułowane zostały przez dwa główne ugrupowania biorące udział w parlamentarnej kampanii wyborczej w 2005 roku. Autor sięga po programy Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej z 2001 roku, aby wskazać, jak wyglądały pierwsze oferty programowe każdego z ugrupowań. Wreszcie dokładna analiza programów wyborczych z roku 2005 w obrębie głównych dziedzin aktywności państwa, umożliwia wskazanie, jak każda z partii definiowała sytuację przed wyborami oraz jakie propozycje działań po wyborach uważała za właściwe. Tak przeprowadzona analiza pozwoliła wykazać, że Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska wykreowały dwie wizje państwa określane przez publicystów i dziennikarzy mianem „Polski solidarnej” i „Polski liberalnej”. Wytworzenie się dwu wskazanych wizji państwa prowadzi do konstatacji o powstaniu nowego etapu w dziejach polskiej polityki demokratycznej, którego główną cechą stał się zanik dotychczasowej linii podziału wśród polskich ugrupowań politycznych na obóz postsocjalistyczny i postsolidarnościowy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectPolish politicspl_PL
dc.subjectpolitical partiespl_PL
dc.titleWizje państwa w programach wyborczych z 2005 r. Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwościpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonRafał Klepka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.