Show simple item record

dc.contributor.authorBrunarska, Zuzanna
dc.date.accessioned2015-09-29T08:10:34Z
dc.date.available2015-09-29T08:10:34Z
dc.date.issued2015-09
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7703
dc.description.abstractThis paper offers a quantitative analysis of factors influencing economic disengagement in state-society relations in Russia. Referring to the concept of disengagement from the state and the notion of syndrome of withdrawal, it examines the relationship between economic disengagement and certain individual, household and region-level characteristics. Economic disengagement is measured by means of a composite index constructed out of several elements comprising the phenomenon. Through a multilevel regression analysis of RLMS-HSE data, the study demonstrates, inter alia, that representatives of minority ethnic groups are on average more economically disengaged than representatives of Russian and titular ethnic groups. Furthermore, the analysis shows that this association holds also when controlling for migratory status which suggests that there is something about ethnic identity per se that has an effect on economic disengagement. It might be both an issue of ethnic discrimination towards the ‘other’ group in access to state resources and a question of a more proactive position taken by representatives of the minority groups. Surprisingly, at the same time the study shows that rootedness enhances economic disengagement.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł stanowi ilościową analizę mającą na celu zidentyfikowanie czynników wpływających na zaangażowanie w stosunkach państwo-społeczeństwo w Rosji w wymiarze ekonomicznym. Odwołując się do koncepcji disengagement from the state i pojęcia syndromu wycofania, analizuje on związki pomiędzy brakiem zaangażowania a cechami jednostek, gospodarstw domowych i regionów. Brak zaangażowania w wymiarze ekonomicznym mierzony jest za pomocą wskaźnika syntetycznego zbudowanego z szeregu elementów składających się na badane zjawisko. Wykorzystując regresję wielopoziomową i dane sondażu RLMS-HSE, analiza pokazuje między innymi, że przedstawiciele mniejszościowych grup etnicznych są średnio bardziej oddaleni od państwa w wymiarze ekonomicznym niż etniczni Rosjanie lub przedstawiciele narodów tytularnych. Co więcej, wyniki wskazują na to, że ta prawidłowość utrzymuje się również, gdy kontrolujemy status migracyjny, co sugeruje, że to właśnie sama przynależność etniczna ma znaczenie. Może to wiązać się z dyskryminacją w dostępie do zasobów publicznych wymierzoną wobec grup mniejszościowych, ale także z bardziej aktywną postawą przedstawicieli tych grup. Co zaskakujące, jednocześnie badanie pokazuje, że osiadłość sprzyja ekonomicznemu oddaleniu od państwa.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherOśrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawskipl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectRLMS-HSEpl_PL
dc.subjectRussiapl_PL
dc.subjectpublic-privatepl_PL
dc.subjectstate-society relationspl_PL
dc.subjectRosjapl_PL
dc.subjectpubliczny-prywatnypl_PL
dc.subjectstosunki państwo-społeczeństwopl_PL
dc.subjectekonomiczny wymiar zaangażowaniapl_PL
dc.subjecteconomic disengagementpl_PL
dc.titleFactors influencing economic disengagement in state-society relations in Russiapl_PL
dc.title.alternativeCzynniki wpływające na zaangażowanie w stosunkach państwo-społeczeństwo w Rosji w wymiarze ekonomicznympl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaperpl_PL
dc.contributor.organizationOśrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawskipl_PL
dc.description.epersonOśrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet Warszawski


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.