Show simple item record

dc.contributor.authorSkibska, Joanna
dc.contributor.authorWarchał, Mateusz
dc.date.accessioned2015-10-23T07:05:39Z
dc.date.available2015-10-23T07:05:39Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationJoanna Skibska: Edukacja inkluzyjna dziecka niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej, a integracja społeczna. [w:] K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz red.: Edukacja jutra w kontekście wyzwań współczesności. Oficyna Wydawnicza HUMANITAS, Sosnowiec 2011, s. 369-386.
dc.identifier.isbn978-83-61991-33-5
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7777
dc.description.abstractThe article discusses the issue of inclusive education that responds to public expectations concerning interaction of non-disabled and disabled people attending school. The authors analyze systemic conditions that accompany inclusive education, which aims to high quality education for all children, especially those who are vulnerable to exclusion, through the use of improved teaching methods. Inclusive education organized in school must be geared to needs and opportunities for child development and adjust the wider reality of school to individuality. Measure of optimal social integration of students with disabilities should be a valuable diagnostic and rehabilitation programs, which encourage the personal development and, on the other hand, acquiring the social skills. This paper emphasizes the special role of teachers in implementing this type of education and the need to draw attention to the humanistic aspects of inclusive education in daily work with studentspl_PL
dc.description.abstractArtykuł porusza problematykę edukacji inkluzyjnej, będącej odpowiedzią na społeczne oczekiwania dotyczące wzajemnych interakcji osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych funkcjonujących w środowisku szkolnym. Autorzy wskazują na uwarunkowania systemowe; jakie towarzyszą edukacji inkluzyjnej, która ma na celu wysoką jakość kształcenia wszystkich dzieci, a szczególnie tych, które narażone są na wykluczenie. Edukacja włączająca organizowana w warunkach szkoły ogólnodostępnej musi być nastawiona na potrzeby oraz możliwości rozwojowe dziecka i - co się z tym wiąże - dostosowanie szeroko pojętej rzeczywistości szkolnej do jego indywidualności. Środkiem realizacji optymalnej integracji społecznej uczniów niepełnosprawnych powinno być opracowanie wartościowych programów diagnostyczno-rehabilitacyjnych, które z jednej strony będą sprzyjać rozwojowi osobowemu ucznia, a z drugiej nabywaniu przez niego kompetencji społecznych. W prezentowanym artykule podkreśla się także szczególną rolę nauczyciela w realizacji tego typu kształcenia oraz potrzebę zwrócenie uwagi na humanistyczne aspekty edukacji inkluzyjnej w codziennej pracy z uczniem.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza "Humanitas"pl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectintegracja społecznapl_PL
dc.subjectindywidualizacjapl_PL
dc.subjectkształcenie niepełnosprawnychpl_PL
dc.subjectszkoła ogólnodostępnapl_PL
dc.subjectedukacja inkluzyjnapl_PL
dc.subjectsocial integrationpl_PL
dc.subjectindividualizationpl_PL
dc.subjecthandicapped educationpl_PL
dc.subjectpublic schoolpl_PL
dc.subjectinclusive educationpl_PL
dc.titleEdukacja inkluzyjna dziecka niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej a integracja społecznapl_PL
dc.title.alternativeInclusive education of disabled children in public school and social integrationpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationAkademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białejpl_PL
dc.description.epersonMirosław Skibski


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.