Show simple item record

dc.contributor.authorSkibska, Joanna
dc.date.accessioned2015-10-23T07:21:21Z
dc.date.available2015-10-23T07:21:21Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationJoanna Skibska: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w przedszkolu i szkole – zmiany systemowe. [w:] I. Adamek, Z. Zbróg red.: Dziecko – uczeń a wczesna edukacja. Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2011, s. 95-108.
dc.identifier.isbn978-83-62196-21-0
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7781
dc.description.abstractTekst został poświęcony zmianom systemowym dotyczących kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej, które weszły w życie w 2010 roku. Charakteryzuje podkategorie pojęcia specjalnych potrzeb edukacyjnych – specjalnych trudności w uczeniu się oraz specyficznych trudności w uczeniu się. Przedstawia i omawia procedury kształcenia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowanymi dokumentem wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub rodzajem rozpoznania – diagnozy przeprowadzonej w placówce oświatowejpl_PL
dc.description.abstractThe following text is dedicated to the changes in the educational system regarding education of children with special educational needs in mainstream schools that came into force in 2010. The article characterizes subcategories of the term of special educational needs – special difficulties in learning and specific difficulties in learning. Furthermore, it also presents and discusses procedures of education of a child with special educational needs conditioned by a document issued by a psychological-pedagogical counseling center or a type of diagnosis carried out by an educational institutionpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo LIBRON - Filip Lohnerpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectprocedury kształcenia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymipl_PL
dc.subjectspecyficzne trudności w uczeniupl_PL
dc.subjectspecjalne trudności w uczeniupl_PL
dc.subjectprocedures of education of a child with special educational needspl_PL
dc.subjectspecific difficulties in learningpl_PL
dc.subjectspecial difficulties in learningpl_PL
dc.titleDziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w przedszkolu i szkole - zmiany systemowepl_PL
dc.title.alternativeA Child with Special Educational Needs in Kindergartens and Schools (SEN) – Educational System Changespl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationAkademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białejpl_PL
dc.description.epersonMirosław Skibski


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.