Show simple item record

dc.contributor.authorŁubkowska, Wioletta
dc.date.accessioned2015-10-27T21:38:32Z
dc.date.available2015-10-27T21:38:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationŁubkowska W., Dobrostan i wellness kobiet w wieku 50+ w aspekcie ćwiczeń w środowisku wodnym, [W]: red. K. Markocka Mączka, J. Tatarczuk i M. Markowska, Zdrowie i dobrostan 1/2015 Dobrostan i zdrowie, Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, Lublin 2015, rozdział XVII, s. 233-247.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-61495-47-5.
dc.identifier.issn2300-0732
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7792
dc.description.abstractThis paper is aimed at a subjective assessment of water exercise results amongst women aged 50+, as well as determination of factors which encourage participation in this form of exercise. The article has an empirical nature and is based on the diag-nostic poll method as well as on the following techniques: survey and interview. Sub-ject’s motivation for participation included: improved physical and mental state, health benefits, increased physical prowess and mobility, as well as a better body shape. Improved physical and mental state and overall better health proved to be the most important results of water exercise. This puts water exercise amongst forms of physical activities which help achieve health objectives, and thus water exercise proves to be a valuable element of early preventive health measures.pl_PL
dc.description.abstractCelem pracy jest próba subiektywnej oceny efektów ćwiczeń w środowisku wodnym przez kobiety w wieku 50+ oraz rozpoznanie czynników przyczyniających się do uczestnictwa w tego typu zajęciach. Artykuł ma charakter empiryczny, zastosowano metodę sondażu diagnostycznego oraz techniki: ankietę i wywiad. Motywy jakimi kierują się ankietowane to: poprawa samopoczucia, walory zdrowotne, poprawa sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych oraz poprawa sylwetki ciała. Najistotniejszym efektem ćwiczeń w środowisku wodnym okazało się polepszenie samopoczucia oraz ogólna poprawa zdrowia. Stawia to gimnastykę w wodzie jako jedną z form aktywności fizycznej, dzięki której można realizować cele zdrowotne, stanowiąc tym samym cenny element wczesnej profilaktyki zdrowotnej.pl_PL
dc.description.sponsorshipUniwersytet Szczeciński, dotacja podmiotowa Nr 503-1200-230459pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe NeuroCentrum Lublinpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectkobiety 50+pl_PL
dc.subjectaqua fitnesspl_PL
dc.subjectćwiczenia w środowisku wodnympl_PL
dc.subjectaktywność fizycznapl_PL
dc.subjectrekreacjapl_PL
dc.subjectkultura fizycznapl_PL
dc.subjectwellnesspl_PL
dc.subjectdobrostanpl_PL
dc.subjectzdrowiepl_PL
dc.subjecthealth educationpl_PL
dc.subjectwomen aged 50+pl_PL
dc.subjectaqua fitnesspl_PL
dc.subjectexercise in waterpl_PL
dc.subjectrecreationpl_PL
dc.subjectphysical culturepl_PL
dc.subjectwellnesspl_PL
dc.subjectwell-beingpl_PL
dc.subjecthealthpl_PL
dc.subjectedukacja zdrowotnapl_PL
dc.subjectphysical activitypl_PL
dc.titleDobrostan i wellness kobiet w wieku 50+ w aspekcie ćwiczeń w środowisku wodnympl_PL
dc.title.alternativeWell-being and wellness in women aged 50+ in relation to water exercisepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationWydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczecińskipl_PL
dc.description.epersonWioletta Łubkowska
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska