Show simple item record

dc.contributor.authorSkibska, Joanna
dc.date.accessioned2015-10-29T07:51:53Z
dc.date.available2015-10-29T07:51:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationJoanna Skibska: Dostosowanie przestrzeni szkoły ogólnodostępnej do potrzeb i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. [w:] A. Klinik, red. Racjonalność oraz uwarunkowania procesów terapeutycznych osób niepełnosprawnych. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych. Tom 16 serii, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2013, s. 89-98.
dc.identifier.isbn978-83-7308-492-6
dc.identifier.isbn978-83-7850-479-5
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7805
dc.description.abstractTekst omawia znaczenie diagnozy cząstkowej oraz decyzyjnej. Przedstawia procedurę diagnostyczną stanowiącą podstawę pracy edukacyjno-wychowawczo-terapeutycznej z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Charakteryzuje działania dostosowawcze i modyfikacyjne w odniesieniu do przestrzeni szkolnej i wymogów edukacyjnych. Przedstawia wytyczne dotyczące oceniania włączającego opracowane przez Europen Agency for Development in Special Needs Educationpl_PL
dc.description.abstractThis text discusses the meaning of the fragmentary diagnosis and decision-making diagnosis. It demonstrates the diagnostic procedure which constitutes the basis of the educational - therapeutic work with a student having special educational needs. It describes the adjusted and modified actions in reference to the school space and educational requirements. It presents guidelines concerning including assessing compiled by European Agency for Development in Special Needs Educationen
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza "IMPULS"pl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectocenianie włączającepl_PL
dc.subjectdostosowanie wymagań edukacyjnychpl_PL
dc.subjectdostosowanie przestrzeni szkołypl_PL
dc.subjectdiagnoza decyzyjnapl_PL
dc.subjectdiagnoza cząstkowapl_PL
dc.subjectdiagnoza interdyscyplinarnapl_PL
dc.subjectinclusive assessingen
dc.subjectadaptation of educational requirementsen
dc.subjectadaptation of school spaceen
dc.subjectdecision-making diagnosisen
dc.subjectfragmentary diagnosisen
dc.subjectinterdisciplinary diagnosisen
dc.titleDostosowanie przestrzeni szkoły ogólnodostępnej do potrzeb i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)pl_PL
dc.title.alternativeAdjusting public school space to needs and abilities of special needs studentsen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationAkademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białejpl_PL
dc.description.epersonMirosław Skibski


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.