Show simple item record

dc.contributor.authorSieńko-Awierianów, Elżbieta
dc.contributor.authorŁubkowska, Wioletta
dc.contributor.authorSitna, Anna
dc.date.accessioned2015-10-30T11:55:48Z
dc.date.available2015-10-30T11:55:48Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSieńko-Awierianów E., Łubkowska W., Sitna A. Czynniki warunkujące uczestnictwo w rekreacji jeździeckiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 785. Ekonomiczne Problemy Turystyki 2013; 4(24): 85-101.pl_PL
dc.identifier.issn1640-6818
dc.identifier.issn1644-0501
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7820
dc.description.abstractJeździectwo jest formą sportu, rekreacji i turystyki oraz terapii o wyjątkowych walorach i specyfice. Celem artykułu było określenie czynników warunkujących uczestnictwo w rekreacji jeździeckiej. Dla realizacji celów pracy przeprowadzono badania ankietowe, które wykazały, że w jeździectwie rekreacyjnym przeważają kobiety, najczęściej w wieku 18–40 lat. Podstawowym motywem podejmowania jazdy konnej jest zamiłowanie do koni, chęć aktywnego wypoczynku, realizacja marzeń z dzieciństwa oraz chęć kontaktu z naturą. Główną barierą ograniczającą uprawianie jazdy konnej jest brak czasu wolnego oraz ograniczenia finansowe. Zdecydowana większość badanych jako najważniejszą korzyść z uprawiania jeździectwa wskazała odczucie przyjemności związane z obcowaniem z koniem oraz relaks psychiczny. Miejsce zamieszkania respondentów ma wpływ na motywy podejmowania jazdy konnej oraz bariery utrudniające jej częstsze podejmowanie.pl_PL
dc.description.abstractHorse riding is a form of sport, recreation and tourism and the treatment of exceptional and specific. The aim of this study was to identify the determinants of participation in recreational riding. To achieve the objectives of this study survey, which showed that recreational horse riding mostly women, mostly aged 18–40 years. The primary motive is to make riding a passion for horses, a willingness to leisure activities, the realization of a childhood dream and a desire to commune with nature. The main barrier to the practice of riding is the lack of free time and financial constraints. The vast majority of respondents as the most important benefit of equestrian indicated feeling of pleasure associated with intercourse with a horse and mental relaxation. Themes take horseback riding and the benefits of the practice are independent of the age of the riders.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiegopl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectjeździectwopl_PL
dc.subjectjazda konnapl_PL
dc.subjectaktywność fizycznapl_PL
dc.subjectrekreacjapl_PL
dc.subjectkultura fizycznapl_PL
dc.subjecthorse ridingpl_PL
dc.subjectrecreationpl_PL
dc.subjecthorse ridingpl_PL
dc.titleCzynniki warunkujące uczestnictwo w rekreacji jeździeckiejpl_PL
dc.title.alternativeDETERMINANTS OF PARTICIPATION IN RECREATIONAL RIDINGpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationWydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiegopl_PL
dc.description.epersonWioletta Łubkowska
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska