Show simple item record

dc.contributor.authorŁubkowska, Wioletta
dc.contributor.authorTroszczyński, Jerzy
dc.contributor.authorSieńko-Awierianów, Elżbieta
dc.date.accessioned2015-10-30T12:11:15Z
dc.date.available2015-10-30T12:11:15Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationŁubkowska W., Troszczyński J., Sieńko-Awierianów E. Assignment of usefulness of physiotherapy applied to sports training in the case of Szczecin swimmers. Centr Eur J Sport Sci Med. 2014; 7(3): 37-43.pl_PL
dc.identifier.issn2300-9705
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7821
dc.description.abstractCelem niniejszej pracy jest ocena wykorzystania fizjoterapii w odnowie biologicznej pływaków. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Analizie poddano opinie, zawarte w autorskim kwestionariuszu ankiety, 30 pływaków wysokiej klasy sportowej w wieku 15-27 lat. Badania przeprowadzono w 2012 r. na Floating Arena w Szczecinie. Z odnowy biologicznej po wysiłku fizycznym korzysta 100% badanych. Najczęściej stosowanym zabiegiem fizykoterapeutycznym w odnowie biologicznej pływaków jest masaż suchy klasyczny - 86,7%. Na wysokim poziomie kształtuje się wykorzystanie kąpieli wodnych (63,3%), kąpieli w saunie (56,7%), wirówek (53,3%), biczy wodnych/szkockich (43,3%) oraz hydromasaży (30%). Ultradźwięki oraz krioterapia stanowią najmniejszy odsetek zabiegów wykorzystywanych podczas odnowy biologicznej pływaków, wykonywane są one kolejno u 13,3% i 3,3% zawodników. Najwięcej masaży wykonywanych jest w okresie startowym – 40%. Masaż w 60% przypadkach trwa 10 minut. U 90% badanych stosuje się masaż częściowy, masaż całościowy jest wykonywany zaledwie u 3,3% zawodników. W przypadku 80% pływaków masaż jest uważany za zabieg, który zupełnie ich relaksuje. Dla 77% pływaków masaż jest formą relaksu zarówno fizycznego, jak i psychicznego. W przypadku 80% badanych masaż uważany jest za formę zabiegu odnowy biologicznej, po którym najbardziej widać jej skuteczność. 60% pływaków uważa masaż za pomocny w utrzymaniu gotowości do startu, przy czym potrafi zwalczyć gorączkę lub apatię przedstartową.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this article is to make assessment of use of physiotherapy in case of swimmers’ regeneration. A diagnostic survey was used as the method. Opinions from the author’s survey were considered and there were analyzed 30 high class swimmers between 15-27 years old. The research was taken in 2012 at the Floating Arena swimming pool in Szczecin. 100% of surveyed swimmers benefit from regeneration after physical effort. The most common physiotherapist treatment in case of swimmers is dry classic massage – 86,7%. The water bath (63,3%), sauna bath (56,7%), whirl bath (53,3%), water jets/Scotch douche (43,3%) and hydro massages (30%) are the most common types of hydrotherapy. However ultrasounds and cryotherapy are the least common treatments while choosing types of regeneration ie. respectively 13,3% and 3,3%. The biggest amount of massages is performed shortly before start- 40%. Massage in 60% cases lasts 10 minutes. In 90% of surveyed it is partial massage which is applied, whereas only 3,3% of competitors take the overall massage. In case of 80% of swimmers massage is regarded as completely relaxing. For 77% of them it relaxes both physically and mentally. In case of 80% of surveyed it is regarded as the most efficient form of biological regeneration. 60% of swimmers say it is helpful to keep readiness to start and helps to overcome fever (feeling of annoyance) or starting apathy.en
dc.description.sponsorshipUniwersytet Szczeciński, dotacja podmiotowa Nr 503-1200-230459pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiegopl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectsport massageen
dc.subjectphysiotherapyen
dc.subjectregenerationen
dc.subjectswimmingen
dc.subjectpływacyen
dc.subjectmasaż sportowyen
dc.subjectmetody fizykoterapeutyczneen
dc.subjectodnowa biologicznaen
dc.subjectszkolenie wyczynoween
dc.subjectpływanieen
dc.subjectsporten
dc.subjectkultura fizycznaen
dc.titleAssignment of usefulness of physiotherapy applied to sports training in the case of Szczecin swimmersen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationWydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiegopl_PL
dc.description.epersonWioletta Łubkowska
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska