Show simple item record

dc.contributor.authorCiećka, Natalia
dc.contributor.authorSochocka, Lucyna
dc.date.accessioned2015-11-05T09:24:16Z
dc.date.available2015-11-05T09:24:16Z
dc.date.issued2015-10-30
dc.identifier.issn2080-2021
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7901
dc.description.abstractWstęp: Według społeczeństwa polskiego zdrowie jest najbardziej cenioną wartością. Zdrowy styl życia oznacza kierowanie swoim życiem w taki sposób, by dążyć ku zdrowiu. Cel pracy: Poznanie opinii studentów o profilu medycznym na temat zdrowego stylu życia. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na przełomie listopada i grudnia 2014 roku wśród 360 studentów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Techniką badań była ankieta, której kwestionariusz został stworzony przez autorkę pracy. Wyniki: W badaniach wzięło udział 360 studentów z Instytutów: Pielęgniarstwa – 95 (26,4%), Kosmetologii – 97 (26,9%), Położnictwa – 69 (19,2%) oraz Fizjoterapii I i II stopnia – 99 (27,5%). W grupie badanych 100% studentów fizjoterapii (99) i kosmetologii (97) odpowiedziało, że styl życia ma wpływ na zdrowie człowieka. Wnioski: Studenci studiów o profilu medycznym postrzegają zdrowy styl życia jako element istotny dla zapewnienia zdrowia człowieka.pl_PL
dc.description.abstractBackground: According to Polish society, health is the greatest value of all. A healthy lifestyle means managing your life in such a way to pursue more towards health. Aim of the study: The aim of the study is to collect the medical profile students’ opinions on what a healthy lifestyle is. Material and methods: The research was conducted in late November and December of 2014 among the students of Public Higher Medical Professional School in Opole. The research method consisted of a survey with the use of a questionnaire designed by the researcher herself. Results: 360 students participated in the research, 95 of whom were from the Nursing Institute (26.4%), 97 (26.9%) from Cosmetology, 69 (19.2%) from Obstetrics, and 99 (27.5%) from the Institute of Physiotherapy (I and II degree). 100% of students studying physiotherapy (99) and cosmetology (97) answered that a chosen lifestyle has a significant impact on human health. Conclusions: Students studying medical profiles identify a healthy lifestyle as a fundamental element of a human’s good health condition.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPaństwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolupl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectstudencipl_PL
dc.subjectstyl życiapl_PL
dc.subjectzdrowiepl_PL
dc.subjectstudentspl_PL
dc.subjectlifestylepl_PL
dc.subjecthealthpl_PL
dc.titleZdrowy styl życia w rozumieniu studentów uczelni o profilu medycznympl_PL
dc.title.alternativeHealth lifestyle in medical students’ understandingpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolupl_PL
dc.description.epersonNatalia Ptak
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska