Show simple item record

dc.contributor.authorHodorowicz, Iwona
dc.contributor.authorMróz, Franciszek
dc.date.accessioned2015-11-19T22:23:22Z
dc.date.available2015-11-19T22:23:22Z
dc.date.issued2008-12-15
dc.identifier.issn1425-1922
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7997
dc.description.abstractSanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala, w której od kilku wieków wielkim kultem otaczana jest łaskami słynąca figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem, jest jednym z najważniejszych maryjnych ośrodków pielgrzymkowych w archidiecezji krakowskiej. Sanktuarium to zaliczane jest także do najprężniej rozwijających się ośrodków pielgrzymkowych o randze ponaddiecezjalnej (ponadregionalnej). Według danych szacunkowych, w ostatnich latach sanktuarium ludźmierskie odwiedza około 300 tys. osób w ciągu ro-ku. W opracowaniu przedstawiono analizę ruchu pielgrzymkowego do Ludźmierza w latach 1998-2007. Dokonano także analizy zasięgu przestrzennego oddziaływania sanktuarium oraz rozkładu ruchu pielgrzymkowego w ciągu roku. Największe znaczenie w rozwoju ruchu pielgrzymkowego do Ludźmierza w ostatnim dziesięcioleciu miała wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w sanktuarium (7 czerwca 1997 r.). Najwięcej grup w analizowanym okresie zarejestrowano w 2005 r., co należy wiązać z położeniem sanktuarium na szlaku papieskim i ożywionym ruchem pielgrzymkowym w Polsce po śmierci Papieża-Polaka. Ruch pielgrzymkowy ma wyraźnie sezonowy charakter – rozpoczyna się do pod koniec kwietnia i trwa do końca października. Największy napływ wiernych obserwuje się podczas głównego odpustu Wniebowzięcia NMP (około 50 tys. pielgrzymów). Tysiące wiernych przybywają także do sanktuarium na nabożeństwa fatimskie odprawiana od maja do października w pierwszą sobotę miesiąca. Zasięg przestrzenny oddziaływania sanktuarium w ostatnim dziesięcioleciu znacznie się powiększył. W 2007 r. w księgach pielgrzymkowych zarejestrowano grupy pątnicze z wszystkich 41 diecezji w Polsce, przy czym najwięcej z diecezji krakowskiej, bielsko-żywieckiej, katowickiej i tarnowskiej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.relation.ispartofseriesInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectturystyka religijnapl_PL
dc.subjectsanktuariumpl_PL
dc.subjectLudźmierzpl_PL
dc.subjectpielgrzymkipl_PL
dc.titlePielgrzymowanie do sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzupl_PL
dc.title.alternativePilgrimages to the Shrine of Our Lady the Queen of Podhale in Ludzmierzen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationPodhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targupl_PL
dc.description.epersonFRANCISZEK MRÓZ
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska