Show simple item record

dc.contributor.authorMróz, Franciszek
dc.contributor.authorMróz, Łukasz
dc.date.accessioned2015-11-20T09:20:41Z
dc.date.available2015-11-20T09:20:41Z
dc.date.issued2014-12-15
dc.identifier.issn978-83-934696-1-1
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7998
dc.descriptionThe shrine of Virgin Mary in Stara Wieś for centuries is attracting a multitude of pilgrims. The object of worship is a painting of the Dormition and Assumption of the Blessed Virgin Mary, whose origins is dated in the beginning of the sixteenth century. The painting was crowned on the pontifical right on September 8, 1877 r., and after the picture arson (December 6, 1968 r.) the copy of the painting was crowned in 1972. The sanctuary is one of the most important pilgrimage centers in the Archdiocese of Przemysl. The main indulgence celebrations take place on the feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary (August, 15) and the Nativity of the Blessed Virgin Mary (September, 8) and gather about 15 thousand pilgrims. Within a year the shrine is visited by tens of groups of pilgrim and individual travelers. From the eighteenth century, every year in September the shrine is visited by the pilgrimage from Tyczyn. In the recent years, Stara Wieś has also become a unique place of interests for visitors practicing so-called religious tourism. The methodical scope of the research included the statistical data analysis, which allowed to assess the size and the range of the pilgrimage movement to the shrine. The research results are shown in a graphic form - using cartographic method of research. Then a detailed analysis of the studied phenomenon was carried out.pl_PL
dc.description.abstractSanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej w Starej Wsi od wieków przyciąga rzesze pielgrzymów. Obiektem kultu jest obraz przedstawiający Zaśnięcie i Wniebowzięcie Matki Boskiej, którego powstanie datowane jest na początek XVI w. Obraz został ukoronowany na prawie papieskim 8 września 1877 r., a po podpaleniu wizerunku (6 grudnia 1968 r.) kopia obrazu została koronowana w 1972 r. Sanktuarium należy do najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych w archidiecezji przemyskiej. Główne uroczystości odpustowe odbywają się w uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia) i Narodzenia NMP (8 września) i gromadzą około 15 tys. pielgrzymów. W ciągu roku sanktuarium odwiedza kilkadziesiąt grup pielgrzymkowych oraz pielgrzymi indywidualni. Od XVIII w., każdego roku we wrześniu do sanktuarium przybywa piesza pielgrzymka z Tyczyna. W ostatnich latach Stara Wieś stała się także szczególnym miejscem zainteresowań turystów uprawiających tzw. turystykę religijną. Zakres metodyczny badań obejmował analizę danych statystycznych pozwalających ocenić wielkość i zasięg ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium. Wyniki badań przedstawiono w formie graficznej – wykorzystując kartograficzne metody badań, a następnie przeprowadzono szczegółową analizę badanego zjawiska.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherZwiązek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiegopl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectreligious tourismpl_PL
dc.subjectpilgrimagepl_PL
dc.subjectsanctuarypl_PL
dc.subjectruch pielgrzymkowypl_PL
dc.subjectturystyka religijnapl_PL
dc.subjectpielgrzymowaniepl_PL
dc.subjectsanktuariumpl_PL
dc.titlePIELGRZYMOWANIE DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ STAROWIEJSKIEJ W STAREJ WSI – PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆpl_PL
dc.title.alternativePILGRIMAGES TO THE SHRINE OF VIRGIN MARY IN STARA WIEŚ. THE PAST AND THE PRESENTpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonFRANCISZEK MRÓZ
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska