Show simple item record

dc.contributor.authorWitkowska, Marta
dc.date.accessioned2015-11-23T10:28:32Z
dc.date.available2015-11-23T10:28:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationPrzezwyciężanie kryzysu w procesie integracji europejskiej poprzez zmiany regulacji dotyczących udziału obywateli UE w podejmowaniu i realizacji decyzji, „ Przegląd Europejski” 2015, nr 1, s. 65-95pl_PL
dc.identifier.issn1641-2478
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/8014
dc.description.abstractGłównym celem artykułu jest zbadanie wpływu korzystania z mechanizmów umożliwiających partycypację obywateli w podejmowaniu decyzji w Unii Europejskiej na stan jej legitymacji. Przedmiotem badania jest pomiar i klasyfikacja partycypacji w UE przy zastosowaniu instrumentarium wypracowanego w dostępnych koncepcjach teoretycznych. Problemem badawczym jest ocena warunków stworzonych do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym w Unii Europejskiej pod względem potencjału przezwyciężania kryzysu w procesie integracji europejskiej. Zakładany cel został zrealizowany po pierwsze poprzez prezentację procesu tworzenia prawa w UE z rozróżnieniem etapów stanowienia i stosowania prawa. W drugiej kolejności sklasyfikowano rodzaje partycypacji w UE oraz opisano ich intensywność. W tym celu zaadoptowano koncepcję klasyfikacji partycypacji ze względu na intensywność zaproponowaną przez W. Tegtmeiera. Autorka w artykule weryfikuje hipotezę, że wielość form angażowania obywateli w procesie podejmowania decyzji w Unii Europejskiej jest potwierdzeniem legitymacji UE. Stwierdza, że partycypacja obywateli w procesach podejmowania decyzji w UE potencjalnie może mieć pozytywny wpływ na przezwyciężenie kryzysu modelu demokracji w UE.pl_PL
dc.description.sponsorshipNarodowe Centrum Naukipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawskipl_PL
dc.relationDEC-2012/05/B/HS5/01077pl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectpartycypacja w decydowaniupl_PL
dc.subjectintensywność partycypacjipl_PL
dc.subjectpartycypacja w UEpl_PL
dc.subjectlegitymizowanie bezpośredniepl_PL
dc.subjectpodejmowanie decyzji w Unii Europejskiejpl_PL
dc.titlePrzezwyciężanie kryzysu w procesie integracji europejskiej poprzez zmiany regulacji dotyczących udziału obywateli UE w podejmowaniu i realizacji decyzjipl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiegopl_PL
dc.description.epersonMarta Witkowska


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.