Show simple item record

dc.contributor.authorMaleszyk, Piotr
dc.date.accessioned2015-11-23T12:56:33Z
dc.date.available2015-11-23T12:56:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMaleszyk P.,Instytucje rynku pracy a dostosowania płac na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej w następstwie recesji 2008–2009, [w:] Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych, red. R.W. Włodarczyk, M. Thlon, UE w Krakowie, Kraków 2015, s. 215-238.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-942651-1-3
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/8015
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie dostosowań płac w następstwie recesji gospodarczej 2008-2009 w Unii Europejskiej i krajach członkowskich charakteryzujących się różnymi modelami negocjacji płacowych oraz sformułowanie opinii o możliwych zależnościach przyczynowo – skutkowych między instytucjonalną obudową rokowań płacowych a elastycznością płac. Przeprowadzona analiza dostosowań płacowych wykazała, że w Unii Europejskiej ogółem oraz zdecydowanej większości krajów członkowskich płace okazały się mało wrażliwe na skutki recesji gospodarczej 2008-2009. Płace nominalne zmieniały się acykliczne, a płace realne – procykliczne, przy czym taki kierunek dostosowań nie wynikał z występowania efektów kompozycyjnych. W przekroju państw członkowskich można jednak pod tym względem zauważyć wyraźne dysproporcje. Poszukiwania związków między elastycznością płac a instytucjami rynku pracy pozwoliły na sformułowanie wniosku, że elastyczność płac w krajach o wysokiej instytucjonalizacji negocjacji płacowych była generalnie niższa niż w krajach o niskim poziomie instytucjonalizacji, jednak różnice nie okazały się duże. Nie zidentyfikowano przy tym u-kształtnej zależności między presja płacową a centralizacją negocjacji (hipoteza Calmforsa-Driffila), udokumentowanej dla krajów europejskich w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Wiele wskazuje na to, że wysoki poziom koordynacji sprzyjał obniżeniu dynamiki płac, jednak ze względu na interakcje z innymi regulacjami nie gwarantowała obniżenia dynamiki wynagrodzeń. Z kolei stosowanie indeksacji wynagrodzeń, istnienie dualnej struktury rynku pracy czy nadwyżkowe objęcie układami zbiorowymi ograniczało możliwość obniżenia dynamiki płac. Wykazano również, że płaca minimalna miała znikome znaczenie dla usztywnienia płac od dołu. Należy jednocześnie zauważyć, że głębokim różnicom instytucjonalnym w przekroju państw UE towarzyszyły relatywnie mniejsze dysproporcje w dynamice płac. Można to tłumaczyć faktem, że sztywność płac była nie tylko konsekwencją istnienia rozwiązań instytucjonalnych, ale wynikała również z decyzji samych pracodawców. Dowiedziono, że interakcje sztywności cen i płac w krajach UE prowadzą do usztywnienia płac realnych, pracodawcy stosują płace wydajnościowe, a istnienie socjologicznych norm sprawiedliwego traktowania powstrzymuje ich od oferowania niższych wynagrodzeń nowo przyjętych pracownikom.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectinstytucje rynku pracypl_PL
dc.subjectrecesja 2008-2009pl_PL
dc.subjectcykliczność płacpl_PL
dc.titleInstytucje rynku pracy a dostosowania płac na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej w następstwie recesji 2008–2009pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUMCSpl_PL
dc.description.epersonPiotr Maleszyk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.