Show simple item record

dc.contributor.authorNazarko, Joanicjusz
dc.contributor.authorRybaczuk, Mikołaj
dc.contributor.authorJurczuk, Arkadiusz
dc.date.accessioned2015-12-15T09:10:06Z
dc.date.available2015-12-15T09:10:06Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationJ. Nazarko, M. Rybaczuk, A. Jurczuk, Wpływ poziomu zakłóceń losowych na możliwość identyfikacji modeli ARIMA, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1076 „Taksonomia 12”, 2005, s. 238-247pl_PL
dc.identifier.issn0324-8445
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/8263
dc.description.abstractWażną klasę modeli szeregów czasowych są modele: autoregresyjne, średniej ruchomej oraz mieszane modele autoregresyjne i średniej ruchomej. Są one stosowane do modelowania i prognozowania na podstawie stacjonarnych szeregów czasowych. Metody szacowania parametrów takich modeli szeregów czasowych są zawarte w dostępnych programach statystycznych i ekonometrycznych. W modelach ARIMA bardzo ważnym etapem analizy szeregów, poprzedzającym estymację parametrów, jest identyfikacja rodzaju i rzędu modelu przeprowadzana na podstawie wzorców generycznych oraz wiedzy eksperckiej analityka. Pomiary sygnałów stochastycznych są obarczone zwykle losowymi błędami. Poziom błędów losowych pomiaru, akceptowalny ze względu na rozpoznawalność mierzonego sygnału, zależy od amplitudy wahań sygnału i jego charakteru. Biorąc pod uwagę specyfikę modelowania szeregów metodą Boxa-Jenkinsa, postanowiono ocenić stopień wpływu zakłóceń losowych (błędów losowych pomiaru) o charakterze białego szumu o różnym poziomie wariancji na identyfikowalność postaci modeli oraz jakość estymacji parametrów szeregów: autoregresyjnych - ARIMA(1,0,0), średniej ruchomej - ARIMA(0,0,1) oraz mieszanych- ARIMA(1,0,1).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiupl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectModele ARIMApl_PL
dc.subjectzakłócenia losowepl_PL
dc.subjectidentyfikacjapl_PL
dc.titleWpływ poziomu zakłóceń losowych na możliwość identyfikacji modeli ARIMApl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationPolitechnika Białostockapl_PL
dc.description.epersonJoanicjusz Nazarko


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.