Now showing items 1-3 of 3

  • The Effects of Shot Changes on Eye Movements in Subtitling 

   Krejtz, Izabela; Szarkowska, Agnieszka; Krejtz, Krzysztof (International Group for Eye Movement Research, 2013)
   In this paper we address the question whether shot changes trigger the re-reading of subtitles. Although it has been accepted in the professional literature on subtitling that subtitles should not be displayed over shot ...
  • Polskojęzyczne korpusy równoległe w Polsce i za granicą 

   Leńko-Szymańska, Agnieszka; Gruszczyńska, Ewa (Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 2016)
   Na tom składają się artykuły opisujące projekty, które już zostały zakończone, a także takie, które są na etapie realizacji. W każdym rozdziale można znaleźć szczegółowy opis konkretnego korpusu równoległego zawierającego ...
  • InterCorp – a look behind the façade of a parallel corpus 

   Rosen, Alexandr (Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 2016)
   InterCorp to projekt, który powstał na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Jego celem jest zbudowanie obszernego równoległego korpusu synchronicznego, który obejmowałby jak najwięcej języków. W tworzeniu ...